Marek Kamiński (University of California, Irvine) – „Wadliwe” głosy w systemach PR i SMD: wyższa frekwencja pochodzi z głosów niższej jakości.

Sala seminaryjna ISP PAN.