Jarosław Flis (Uniwersytet Jagielloński) – Realne decyzje: reprezentacja terytorialna a rywalizacja personalna w wyborach sejmowych 2019.