Konferencje

 • Konferencja naukowa: Teologia polityczna, kryzys i narodziny nowoczesności (więcej).
 • Państwo polskie po trzydziestu latach – ewolucja ustroju (więcej).
 • Międzynarodowe seminarium socjologii relacyjnej (więcej).
 • 100 lat relacji dyplomatycznych między Polską a Bułgarią. Aspekty polityczne, społeczno-gospodarcze i kulturowe. Międzynarodowa konferencja naukowa. 06 grudnia 2018 r. Dawna Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Aula. Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 – plakat, program.
 • Demokracja nieliberalna – ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez Zakład Filozofii Polityki ISP PAN oraz redakcję pisma Civitas. Studia z filozofii polityki 30 czerwca 2018 r. w budynku Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki ul. Marszałkowska 21/25, Warszawa (więcej).
 • Zaproszenie na międzynarodową konferencję interdyscyplinarną: Zagraniczne Związki Solidarności.
  16-17 maja 2018, Pałac Staszica, sala im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa (więcej).
 • Konferencja: Uczelnia Łazarskiego, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Centrum Naukowe Uczelni Łazarskiego i Instytutu Studiów Politycznych PAN zapraszają na konferencję naukową: MIEJSCE I ROLA PAŃSTW GRUPY WYSZEHRADZKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ (więcej).
 • Konferencja naukowa: Polsko-Ukraińskie Forum Partnerstwa we współpracy ze Studium Europy Wschodniej UW i Instytutem Studiów Politycznych PAN mają zaszczyt zaprosić na konferencję: SOJUSZ PIŁSUDSKI-PETLURA. Spojrzenie po 98 latach (więcej).
 • KONFERENCJA: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych, Katedra Studiów Wschodnich, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Fundacja Konrada Adenauera, Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra” zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową: Basen Morza Śródziemnego – otwarta ‘puszka Pandory’ dla Unii Europejskiej (więcej).

 

 • Konferencja naukowa – Pamięć historyczna i badanie historii współczesnej w kontekście stosunków polsko-austriackich w XX w. Instytut Historii PAN, piątek, 14 lipca 2017 r. (zaproszenie/program).

 

 

 • Centrum Naukowe Uczelni Łazarskiego i Instytutu Studiów Politycznych PAN zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową nt. 60 LAT PO PODPISANIU TRAKTATÓW RZYMSKICH. ZRÓŻNICOWANAINTEGRACJA EUROPY. CO DALEJ Z UNIĄ EUROPEJSKĄ?  22 maja (poniedziałek) 2017 roku na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, ul. Świeradowska 43, aula nr 130  (więcej).

 

 • Zakład Europeistyki Instytutu Studiów Politycznych PAN przy współpracy z Katedrą Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Łódzkiego oraz Collegium Civitas w Warszawie organizuje 19 maja 2017 roku tradycyjną już wspólną konferencję, której tematem będzie tym razem: Droga usiana drutami – imigrancka odyseja do Europy (więcej).