Zakład Europeistyki – spotkania otwarte

Niniejszym serdecznie zapraszam na otwarte seminaria naukowe Zakładu Europeistyki ISP PAN w semestrze jesiennym w roku akademickim 2017/2018, które – tak jak dotychczas – odbywają się we wtorki o godzinie 11:30 – 13:30 w sali konferencyjnej Instytutu Studiów Politycznych PAN w Warszawie, ul. Polna 18/20.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że przedmiotem prezentacji i dyskusji na kolejnych seminariach będą:

 • 12.IX.2017 r. – Zebranie organizacyjne. Obecność pracowników Zakładu Europeistyki obowiązkowa.
 • 26.IX.2017 r. – Kongres Europeistyki w Szczecinie.
 • 03.X.2017 r. – Prof. zw. dr hab. Józef M. Fiszer wygłosi referat nt.Niemcy po wyborach parlamentarnych z 24 września 2017 roku i ich rola w Unii Europejskiej.
 • 10.X.2017 r. – Omówienie koncepcji i organizacji planowanej przez Zaklad Europeistyki w 2018 roku konferencji naukowej nt. Miejsce i rola państw Grupy Wyszehradzkiej w Unii Europejskiej.
 • 17.X.2017 r. – Mgr Kamil Jaworski przedstawi wstęp i zakończenie rozprawy doktorskiej nt. Polityka zagraniczna Francji w dobie prezydentury Nikolasa Sarkozy’ego. Ciągłość i zmiana.
 • 24.X.2017 r. – Dr Adrian Chojan przedstawi koncepcję projektu badawczego nt. Relacje polsko-brytyjskie w świetle procesów dezintegracyjnych w Europie.
 • 31.X.2017 r. – Sprawy organizacyjne.
 • 07.XI.2017 r. – Dr Krzysztof Garczewski wygłosi referat nt. Niemcy i Austria po wyborach parlamentarnych w 2017 roku – wnioski dla Europy.
 • 14.XI.2017 r. – Prof. dr hab. Karina Marczuk wygłosi referat nt. Doświadczenia Australii w zakresie migracji w latach 1901 – 2017.
 • 21.XI.2017 r. – Dr Beata Jagiełło wygłosi referat nt. Kwestia migracji a programy Unii Europejskiej wobec krajów Sąsiedztwa Południowego.
 • 28.XI.2017 r. – Dr hab. Tomasz Stępniewski wygłosi referat nt. „Kontestowane sąsiedztwo” Unii Europejskiej i Rosji.
 • 05.XII.2017 r. –Dr Krzysztof Strzałka wygłosi referat nt. Włochy wobec kryzysu migracyjnego UE.
 • 12.XII.2017 r. – Dr Agnieszka Cianciara, przedstawi monografię pt. Europejska Polityka Sąsiedztwa w perspektywie konstruktywizmu. Aktorzy, narracje, strategie.
 • 19.XII.2017 r. – Prof. zw. dr hab. Ryszard Żelichowski wygłosi referat nt. Suwerenność podzielona – doświadczenia małych państw europejskich.
 • 09.I.2018 r. – Mgr Mateusz Czasak zaprezentuje pierwszy rozdział pracy doktorskiej pt. Rola Niemiec i Francji w genezie i rozwoju Unii Europejskiej (1992-2016).
 • 16.I.2018 r. – Mgr ppłk rez. Mariusz Rukat wygłosi referat nt. Perspektywy regionalne w chińskiej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa w świetle wybranych paradygmatów i teorii stosunków międzynarodowych.
 • 23.I.2018 r. – Dr Paweł Olszewski wygłosi referat nt. Polityka rozwoju technologii wojskowych w USA.
 • 30.I.2018 r. – Dr Jakub Wódka wygłosi referat nt. Turcja jako średnia potęga wygłosi referat pt. Europeizacja partii i systemów politycznych państw postjugosłowiańskich.

Łączę serdeczne pozdrowienia.

Z poważaniem,

Kierownik Zakładu Europeistyki

Prof. zw. dr hab. Józef M. Fiszer