Zakład Europeistyki – spotkania otwarte

Niniejszym serdecznie zapraszam na otwarte seminaria naukowe Zakładu Europeistyki ISP PAN w semestrze jesiennym w roku akademickim 2018/2019, które – tak jak dotychczas – odbywają się we wtorki o godzinie 11:30 – 13:30 w sali konferencyjnej Instytutu Studiów Politycznych PAN w Warszawie, ul. Polna 18/20.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że przedmiotem prezentacji i dyskusji na kolejnych seminariach będą:

 • 11.09.2018 – spotkanie organizacyjne – obecność pracowników Zakładu Europeistyki obowiązkowa.
 • 18-20.09.2018 – IV Ogólnopolski Kongres Politologii w Lublinie nt. „Państwo w czasach zmiany”.
 • 25.09.2018 – Dr Beata Jagiełło wygłosi referat nt. Programy UE wobec krajów sąsiedztwa południowego w kwestii migracji.
 • 02.10.2018 – Prof. zw. dr hab. Józef M. Fiszer wygłosi referat nt. Polska w Unii Europejskiej sukcesy, porażki i perspektywy.
 • 09.10.2018 – Dr Spasimir Domaradzki – przedstawi koncepcję pracy habilitacyjnej na temat Deeuropeizacja w ramach procesu integracji europejskiej.
 • 16.10.2018 – Dr Krzysztof Garczewski – wygłosi referat nt. Niemiecka polityka wschodnia po wybuchu wojny na Ukrainie w 2014 roku – implikacje dla Polski i Europy.
 • 23.10.2018 – Sprawy organizacyjne.
 • 30.10.2018 – Mgr Kamil Jaworski – wygłosi referat nt. Francuska wizja zróżnicowanej integracji europejskiej w kontekście debaty na temat przyszłości Unii Europejskiej i strefy euro.
 • 06.11.2018 – Dr hab. Tomasz Stępniewski wygłosi referat nt. IDPs – zapomniane ofiary wojny na Ukrainie.
 • 13.11.2018 – Dr hab. Paweł Borkowski wygłosi referat nt. Unia Europejska jako wyimaginowana wspólnota wartości – przyczynek do debaty o ochronie demokracji i państwa prawa.
 • 20.11.2018 – Dr hab. Agnieszka Cianciara wygłosi referat nt. Unia Europejska i trylemat globalizacji.
 • 27.11.2018 – Prof. zw. dr hab. Ryszard Żelichowski wygłosi referat nt. Wyspy Guernsey, Jersey i Helgoland, szczególnie przypadki relacji angielsko-niemieckich w okresach wojennych kryzysów XX wieku.
 • 04.12.2018 – Omówienie koncepcji konferencji naukowej nt. Miejsce i rola Trójkąta Weimarskiego w Unii Europejskiej – zaplanowanej na maj 2019 roku. Referuje prof. zw. dr hab. Józef M. Fiszer.
 • 11.12.2018 – Mgr Mariusz Rukat wygłosi referat nt. Europa XXI w. na tle rodzącego się globalnego układu mocarstw: przywództwo wartości a zróżnicowane fundamenty międzynarodowej siły.
 • 18.12.2018 –Mgr Mateusz Czasak wygłosi referat nt. Rozwój stosunków niemiecko-francuskich w latach 1945-1963.
 • 08.01.2019 – Dr Adrian Chojan przedstawi wstępną koncepcję rozprawy habilitacyjnej.
 • 15.01.2019 – Mgr Łukasz Świetnicki wygłosi referat nt. Umowa o wolnym handlu UE. Korea jako model dla relacji z państwami Azji.
 • 22.01.2019 –Dr Paweł Olszewski wygłosi referat nt. Bałkany a Unia Europejska. Nowe wyzwania i zagrożenia.
 • 29.01.2019 – Dr Jakub Wódka wygłosi referat nt. Między uczciwymi a sfałszowanymi. Wybory w Turcji.

Łączę serdeczne pozdrowienia.

Z poważaniem,

Kierownik Zakładu Europeistyki

Prof. zw. dr hab. Józef M. Fiszer