Zakład Europeistyki – spotkania otwarte

Niniejszym serdecznie zapraszam na otwarte seminaria naukowe Zakładu Europeistyki ISP PAN w semestrze jesiennym w roku akademickim 2017/2018, które – tak jak dotychczas – odbywają się we wtorki o godzinie 11:30 – 13:30 w sali konferencyjnej Instytutu Studiów Politycznych PAN w Warszawie, ul. Polna 18/20.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że przedmiotem prezentacji i dyskusji na kolejnych seminariach będą:

 • 13.02.2018 – spotkanie organizacyjne – obecność pracowników Zakładu Europeistyki obowiązkowa.
 • 20.02.2018 – Prof. zw. dr hab. Józef M. Fiszer wygłosi referat nt. Stanowisko Rosji wobec akcesji Polski do NATO i Unii Europejskiej.
 • 27.02.2018 – konferencja naukowa nt. Basen Morza Śródziemnego – otwarta ‚puszka Pandory’ dla Unii Europejskiej, zorganizowana wspólnie przez Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Katedrę Studiów Wschodnich KUL i Zakład Europeistyki ISP PAN.
 • 06.03.2018 – Prof. zw. dr hab. Ryszard Żelichowski wygłosi referat nt. Finlandia i Polska – od cara Aleksandra I do Unii Europejskiej. Refleksje w 100-lecie niepodległości.
 • 13.03.2018 – Prof. dr hab. Paweł Borkowski zaprezentuje swoją nową książkę pt. Unia Europejska – między klubem gentlemanów a korporacją po zbyt wielu przejęciach.
 • 20.03.2018 – Dr Agnieszka Cianciara wygłosi referat nt. Prawo(rządność) i polityka: spór rządu RP z Komisją Europejską.
 • 27.03.2018 – Dr Beata Jagiełło – wygłosi referat nt. Dialog międzykulturowy w stosunkach międzynarodowych: deklaracje i praktyka polityczna.
 • 03.04.2018 – Mgr Mateusz Czasak – wygłosi referat nt. Trójkąt Weimarski – sukcesy i porażki w latach 2011 – 2016.
 • 17.04.2018 – Dr Adrian Chojan przedstawi koncepcję projektu badawczego nt. Relacje polsko-brytyjskie w świetle procesów dezintegracyjnych w Europie.
 • 24.04.2018 – Mgr Mariusz Rukat wygłosi referat nt. Między kulturą, wojną a strategią: pojęcie kultury strategicznej w świetle teorii stosunków międzynarodowych – strategiczne opcje użycia sił zbrojnych w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa we współczesnych Chinach.
 • 08.05.2018 – Dr Jakub Wódka wygłosi referat nt. Przyszłość relacji turecko-unijnych z perspektywy externalgovernance.
 • 15.05.2018 – Mgr Kamil Jaworski przedstawi ostateczną wersję rozprawy doktorskiej nt. Polityka zagraniczna Francji w dobie prezydentury Nikolasa Sarkozy’ego. Ciągłość i zmiana.
 • 22.05.2018 – konferencja naukowa Koła Naukowego Młodych Dyplomatów i Katedry Międzynarodowych Stosunków Politycznych Uczelni Łazarskiego nt. Ewolucja pozycji międzynarodowej Polski w latach 1918 – 2018.
 • 29.05.2018 – Dyskusja nad książką: Douglas Murray, Przedziwna śmierć Europy. Imigracja, tożsamość, islam. Wprowadzenie do dyskusji: prof. zw. dr hab. Józef M. Fiszer.
 • 05.06.2018 – Dr Paweł Olszewski wygłosi referat nt. W którą stronę zmierza Stała Współpraca Strukturalna (PESCO).
 • 12.06.2018 –Dr Krzysztof Garczewski wygłosi referat nt. Republika Austrii w przededniu przejęcia prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.
 • 26.06.2018 – sprawy organizacyjne

Łączę serdeczne pozdrowienia.

Z poważaniem,

Kierownik Zakładu Europeistyki

Prof. zw. dr hab. Józef M. Fiszer