Zakład Europeistyki – spotkania otwarte

Niniejszym serdecznie zapraszam na otwarte seminaria naukowe Zakładu Europeistyki ISP PAN w semestrze jesiennym w roku akademickim 2018/2019, które – tak jak dotychczas – odbywają się we wtorki o godzinie 11:30 – 13:30 w sali konferencyjnej Instytutu Studiów Politycznych PAN w Warszawie, ul. Polna 18/20.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że przedmiotem prezentacji i dyskusji na kolejnych seminariach będą:

 • 19.02.2019 – Spotkanie organizacyjne: obecność pracowników Zakładu Europeistyki obowiązkowa.
 • 5.03.2019 – Prof. dr hab. Ryszard Żelichowski wygłosi referat nt. Brexit a Gibraltar. Czy niezatapialny lotniskowiec pójdzie na dno?
 • 12.03.2019 – Dr Beata Jagiełło wygłosi referat nt. Kulturowy kolonializm, czyli nowe programy UE wobec Afryki.
 • 26.03.2019 – Dr hab., profesor ISP PAN Agnieszka K. Cianciara wygłosi referat nt. Gra o status. Polska i Francja w Unii Europejskiej.
 • 02.04.2019 – Mgr Jakub Lachert przedstawi założenia, cele i  hipotezy rozprawy doktorskiej nt. Mołdawia w strategii Unii Europejskiej i Rosji.
 • 16.04.2019 – Ogólnopolska konferencja naukowa nt. 20 lat Polski w NATO. Bezpieczeństwo regionu Europy Środkowej i Wschodniej – wspólnie z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim.
 • 30.04.2019 –  Mgr Mariusz Rukat wygłosi referat nt. Możliwość zastosowania teorii sekurytyzacji w ocenie kultury  strategicznej Chin w XXI w. – horyzontalna a wertykalna agenda chińskiego bezpieczeństwa.
 • 07.05.2019 –  Dr hab., profesor ISP PAN Paweł Olszewski wygłosi referat  nt. Dyferencjacja w WPZiB UE. Szanse i zagrożenia.
 • 14.05.2019 – Ogólnopolska konferencja naukowa nt. Partnerstwo Wschodnie po 10 latach: ocena i perspektywy w „nowej rzeczywistości” – wspólnie z  Katolickim Uniwersytetem Lubelskim i Fundacją Konrada Adenauera.
 • 21.05.2019 – Ogólnopolska, interdyscyplinarna konferencja naukowa nt. Bezpieczna Polska w niebezpiecznym świecie – wspólnie z Uczelnią Łazarskiego.
 • 28.05.2019 –  Dr Jakub Wódka wygłosi referat nt. Zróżnicowana integracja a przyszłość relacji turecko-unijnych.
 • 04.06.2019 – Prof. dr hab. Józef M. Fiszer wygłosi referat nt. 30-ta rocznica wyborów  do Sejmu i Senatu w 1989  roku. Transformacja ustrojowa w Polsce i jej konsekwencje dla Europy i świata.
 • 11.06.2019 – Mgr Mateusz Czesak przedstawi założenia, cele i  hipotezy drugiego rozdziału rozprawy doktorskiej nt. Rola Niemiec i Francji w  genezie i rozwoju Unii Europejskiej (1992-2016).
 • 18.06.2019 – dr Adrian Chojan  przedstawi założenia, cele i hipotezy rozprawy habilitacyjnej.
 • 25.06.2019 – spotkanie organizacyjne: obecność pracowników Zakładu Europeistyki obowiązkowa.

Łączę serdeczne pozdrowienia.

Z poważaniem,

Kierownik Zakładu Europeistyki

Prof. zw. dr hab. Józef M. Fiszer