Zakład Najnowszej Historii Politycznej – spotkania otwarte

Instytut Studiów Politycznych PAN

Zakład Najnowszej Historii Politycznej

Instytut Historii PAN

Pracownia Dziejów Polski po 1945 r.

KONWERSATORIA Z HISTORII NAJNOWSZEJ

Zapraszamy uprzejmie na kolejny cykl czwartkowych spotkań w semestrze wiosennym roku akademickiego 2017/2018. Proponujemy następujący program konwersatoriów:

08.03 TOMASZ KOZŁOWSKI: Od Służby Bezpieczeństwa do Urzędu Ochrony Państwa. Transformacja służb specjalnych 1989-90.
12.04 ANDRZEJ ZAWISTOWSKI: Czy władza PRL uczyła się na własnych błędach? Przypadek handlu reglamentowanego.
17.o5 MAGDA SEMCZYSZYN: Bricha. Nielegalna emigracja Żydów z Polski 1945-48.
14.06 PAWEŁ SASANKA: Władza – prasa – dziennikarze między XX zjazdem KPZR a Październikiem 1956.

Spotkania, jak zwykle, odbywać się będą w sali konferencyjnej ISP PAN, Warszawa, ul. Polna 18/20.   Początek o godzinie 12:00. Kawa gratis.

Z poważaniem, w imieniu organizatorów

Prof. Andrzej Paczkowski