Wydarzenia

23.01.2018: wykład dr Tamary Caraus (Senior Fellow PIASt) pt. Where does the radicalism go when it disappears? The radical cosmopolitical potential of migrant activism and its re-enacting of the nation-state (więcej).

23.10.2017: Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Osińskiej (więcej).

20.10.2017: Nowy instytucjonalizm – dr Agnieszka Dudzińska „Systemowy kontekst procesu legislacyjnego”, koreferat byłego szefa Urzędu Rady Ministrów – Jana Rokity (podcast).

19.09.2017: Zmiana terminu nadsyłania prac konkursowych Konkurs o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej. Edycja 1. (więcej).

19.06.2017: Seminarium Solidarność. Nowe podejścia do analizy ruchu społecznego (Granice  ruchu Solidarność)

05.06.2017: Seminarium Solidarność. Nowe podejścia do analizy ruchu społecznego (Andrzej Friszke: Strategiczna interakcja – władze PRL, Solidarność, Kościół i problem więźniów politycznych)

25.05.2017: Seminarium Nowy instytucjonalizm – teorie i badania. Referat dr Łukasza M. Dominiaka

22.05.2017: Seminarium Solidarność. Nowe podejścia do analizy ruchu społecznego (Subkultury aktywistów i zbiorowe tożsamości w podziemnej „S”)

11.05.2017: Instytut Studiów Politycznych PAN wznawia nabór słuchaczy na Studium Podyplomowe (z możliwością uzyskania doktoratu) na rok akademicki 2017/2018 (więcej).

10.05.2017: Seminarium Nowy instytucjonalizm – teorie i badania. Referat prof. Barbary Czarniawskiej

08.05.2017: Seminarium Solidarność. Nowe podejścia do analizy ruchu społecznego (Adam Mielczarek: Trzy dynamiki ruchu Solidarności)

27.04.2017: Seminarium Nowy instytucjonalizm – teorie i badania. Referat dr Kai Gadowskiej

23-24.04.2017: Promocja książki Nowe życie na zgliszczach. Bund w Polsce w latach 1944-1949 dr Martyny Rusiniak-Karwat – Centrum Kultury Jidysz | Instytut Historyczny UW

06.04.2017: Seminarium Nowy instytucjonalizm – teorie i badania. Referat dr Agnieszki Dudzińskiej

24.02.2017: Seminarium naukowe: Nauka i kultura w stosunkach międzynarodowych. Przykład Polski i Niemiec

23.02.2017: Seminarium Nowy instytucjonalizm – teorie i badania. Referat dra hab. Dominika Antonowicza „Polska nauka oraz szkolnictwo wyższe w okresie dynamicznych przeobrażeń”– informacje.  (podkast).

26.01.2017: Spotkanie poświęcone pamięci prof. Marii Jarosz i dyskusja nad książką Poza systemem. Instytucje i społeczeństwo.

20.10.2016 Seminarium: Nowy instytucjonalizm – dr Elżbieta Hibner „Reformy ustrojowe państwa 1997/2001 – ochrona zdrowia” (podkast).