Spotkanie poświęcone pamięci prof. Marii Jarosz i dyskusja nad książką Poza systemem. Instytucje i społeczeństwo

Posłuchaj


 

26 stycznia 2017 w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN odbyło się spotkanie poświęcone pamięci profesor Marii Jarosz oraz dyskusja wokół książki prof. Marii Jarosz i prof. Marka W. Kozaka pt. Poza systemem. Instytucje i społeczeństwo wydanej przez ISP PAN i Oficynę Naukową w 2016 roku. Gości powitali dr hab. Grzegorz Motyka, dyrektor ISP PAN i dr Krzysztof Persak z Muzeum Polin.  W uroczystości wzięli udział: dr hab. Marta Danecka prof. ISP PAN, dr hab. Marek W. Kozak prof. UW oraz dr Włodzimierz A. Brodniak z Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. Uroczystość poprowadził dr Adam Leszczyński. Głos w dyskusji zabrały również prof. dr hab. Jolanta Kulpińska i red. Zofia Kunert.

W trakcie spotkania wspominano prof. Jarosz,  jej życiorys, osiągnięcia i zasługi dla polskiej socjologii  i rozwoju zawodowego młodych naukowców. Prof. Jarosz była wybitną badaczką współczesnych przemian społecznych, politycznych i gospodarczych. Pracowała w ISP PAN od 1992 roku, gdzie kierowała Zakładem Przemian Społecznych i Gospodarczych (wcześniej: Zakład Badań Przekształceń Własnościowych). Była autorką i redaktorem ok. 50 książek i kilkuset artykułów naukowych publikowanych w Polsce i zagranicą; laureatką wielu nagród, m.in. Nagrody Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości za książkę Kapitał zagraniczny w prywatyzacji 1998, Nagrody im. Ludwika Krzywickiego za książkę Samobójstwa 1999, Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski 2000, Nagrody I Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN za książkę Władza. Przywileje. Korupcja. 2004. Była również członkiem wielu organizacji, m.in.: Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Polskiego Towarzystwa Suicydologii, Rady Naukowej Instytutu Studiów Politycznych PAN i Rady Naukowej Instytutu Problemów Strategicznych.

Ostatnia  publikacja Poza systemem. Instytucje i społeczeństwo, która ukazała się już po śmierci prof. Marii Jarosz,  jest aktualną analizą funkcjonowania instytucji i społeczeństwa „poza systemem”. Książka jest ważnym głosem w dyskusji politycznej dotyczącej stanu demokracji i nierówności sił w Polsce po wyborach parlamentarnych w 2015 roku. Władza działająca na granicy prawa lub wręcz poza konstytucją wpływa na destrukcję podstawowych zasad demokratycznego państwa, a pewne grupy społeczne ulegają marginalizacji ze względów politycznych. Efekty działania władzy ukazane są jako nowy czynnik wypychający poza system – nowe wykluczenie polityczne.

 

Książka do nabycia w Wydawnictwie ISP PAN (odwiedź).