Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (NPRH), NCBiR oraz inne źródła

Tytuł projektu

 

Kierownik/uczestnicy projektu

 

Okres realizacji

 

„Tożsamość narodowa dzieci z mieszanych małżeństw polsko-niemieckich” 2019-2021
„Tłumaczenie na język angielski i publikacja książki dr Jakuba Wysmułka „Testamenty mieszczan krakowskich (XIV-XV wiek)” w wydawnictwie De Gruyter”, “Uniwersalia 2.1”, NPRH
dr Jakub Wysmułek 2017-2020
CHEML Project – Companion of the History of Early Modern Lviv dr Jakub Wysmułek 2019-2020
Dokumenty przełomu. Polska transformacja ustrojowa w latach 1989 – 1991 w dokumentach Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność” oraz Komitetów Obywatelskich „Solidarność” (NPRH, moduł 1.1) dr hab. Irena Słodkowska 2014-2018
„Skok w nowoczesność”. Polityka wzrostu w krajach peryferyjnych 1943-1980. Angielski przekład i wydanie monografii (NPRH, moduł 3.1) dr Adam Leszczyński 2014-2017
Tłumaczenie na język angielski i publikacja w formie elektronicznej książki Marcina Zaremby: Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm. Nacjonalistyczna legitymizacja władzy komunistycznej w Polsce (NPRH, moduł 3.1) dr hab. Marcin Zaremba 2014-2017
Tłumaczenie na język angielski i publikacja w formie elektronicznej książki Marcina Zaremby: Wielka Trwoga. Polska 1944-1947. Ludowa reakcja na kryzys (NPRH, moduł 3.1 dr hab. Marcin Zaremba 2014-2017
Solidarność – geneza rewolucji, mobilizacja i demobilizacja ruchu. Solidarność – nowe podejścia do analizy ruchu społecznego (NPRH, moduł 1.1) dr Marcin Zaremba 2013-2017
National and European Governance: Polish and Norwegian Cooperation Towards More Efficient Security, Energy and Migration Policies (NCBiR) dr Krzysztof Kasianiuk 2013-2015
(zakończony)
Pokolenie ’68 (NPRH, moduł 1.2) dr Piotr Osęka 2012-1013
(zakończony)
Master Sun’s Rules of Warfare. A Study of the Treatise and Its New Polish and English Translation with Comments and Explanation (Chiang Ching-Kuo Foundation – Taiwan) dr hab. Krzysztof Gawlikowski 2003-2016
(zakończony)