Projekty dofinansowane ze środków dotacji celowej MNiSW dla młodych naukowców

Tytuł projektu

 

Kierownik/uczestnicy projektu

 

Zakład

 

“Dekomunizacja przestrzeni publicznej w Polsce: Rywalizacja o pamięć w wymiarze lokalnym”, nr 4/VIIKMN/2018
dr Jakub Wysmułek Zakład Systemów Społeczno-Politycznych
“Cztery narody w jednym mieście. Analiza dawnych i współczesnych dyskursów o
wielokulturowym społeczeństwie przednowoczesnego Lwowa”, nr. 6/VIKMN/2017
dr Jakub Wysmułek

Zakład Systemów Społeczno-Politycznych

„Geneza antypolonizmu w świetle teorii kolonialnej i postkolonialnej” mgr Piotr Andrzejewski Zakład Studiów nad Niemcami
„Kontestacja Unii Europejskiej: aktorzy, areny, narracje” dr Agnieszka Cianciara Zakład Europeistyki
„Przemiany edukacji Ojratów w Ujgurskim Regionie Autonomicznym Xinjiang” mgr Katarzyna Golik Zakład Azji i Pacyfiku – Centrum Badań Azji Wschodniej
„Elity sądownicze w Polsce: zasoby i autonomia” mgr Paweł Maranowski Zakład Europeistyki
„Postawa Archidiecezji Marsylii wobec procesu integracji imigrantów muzułmańskich” dr Daria Orzechowska-Słowikowska Zakład Europeistyki
„Analiza przemian programów szkolnych przedmiotów odpowiadających za zagadnienia społeczno-gospodarcze w aspekcie ich powiązań ideologicznych” mgr Rafał Pląsek Zakład Badań Organizacji Not-for-Profit
 IV Konkurs – 2015

 

„Rozwój i upadek autstriackiego welfare state” mgr Piotr Andrzejewski Zakład Studiów nad Niemcami
„Spółdzielnie socjalne w usługach wczesnej edukacji i opieki w Polsce jako przykład upowszechnienia usług społecznych z wykorzystaniem kapitału przedsiębiorstw społecznych” dr Anna Ciepielewska-Kowalik, mgr Katarzyna Adamczyk Badań Organizacji Not-for-Profit
„Porównanie polityk narkotykowych w krajach europejskich” mgr Jacek Cieślar Zakład Przemian Społecznych i Gospodarczych
„Sytuacja peryferyjnych mniejszości etnicznych Chin Południowo-Zachodnich” mgr Katarzyna Golik Zakład Azji i Pacyfiku – Centrum badań Azji Wschodniej
„Drogi asymilacji społeczności muzułmańskiej w Warszawie” dr Daria Orzechowska-Słowikowska Zakład Europeistyki
„Groby żołnierzy austriackich z okresu I wojny światowej wśród późniejszych grobów niemieckich, w świetle zbirów Austriackiego Czarnego Krzyża” dr Joanna Szymoniczek Zakład Studiów nad Niemcami
III Konkurs – 2014
„Od totalitaryzmu do demokracji. Austria: kraj i naród po 1945 roku” mgr Piotr Andrzejewski Zakład Studiów nad Niemcami
„Usługi opieki i edukacji przedszkolnej w Polsce po wejściu w życie tzw. ustawy przedszkolnej z 2013 roku. W stronę koprodukcji czy prywatyzacji?” dr Anna Ciepielewska-Kowalik Zakład Badań Organizacji Not-for-Profit
„Polityka edukacyjna wobec mniejszości mongolskiej w ChRL po 1990 roku” mgr Katarzyna Golik Zakład Azji i Pacyfiku – Centrum Badań Azji Wschodniej
„Ofiara i przynależność do narodu sprawców – biograficzne stygmaty. Na przykładzie wybranych wspomnień polskich i niemieckich więźniarek obozu koncentracyjnego w Ravensbrueck” dr Joanna Szymoniczek Zakład Studiów nad Niemcami
„Sytuacja społeczno-ekonomiczna osób wewnętrznie przesiedlonych w Azerbejdżanie” mgr Anna Wirowska Zakład Europy Środkowo-Wschodniej
II Konkurs – 2013
„Antypolonizm w prasie niemieckiej radykalnej prawicy po 1990 roku” mgr Piotr Andrzejewski Zakład Studiów nad Niemcami
„Gospodarcze uwarunkowania polityki wschodniej Niemiec i Francji po rozszerzeniu Unii Europejskiej w 2004 roku” dr Agnieszka Cianciara Zakład Europeistyki
„Regionalne zróżnicowanie głosowania ekonomicznego w Polsce w wyborach parlamentarnych w 2011 roku” dr Michał Kotnarowski Zakład Badań Elit i Instytucji Władzy
„Społeczno-kulturowe uwarunkowania współczesnej polityki integracyjnej Francji wobec państw Afryki Północnej” dr Daria Orzechowska Zakład Europeistyki
„Socjalizacja w organizacjach społeczeństwa obywatelskiego” dr Anna Radiukiewicz Zakład Badania Elit i Instytucji Władzy
„Przemiany instytucji społecznych” dr Ireneusz Sadowski Zakład Systemów Społeczno-Politycznych
„Społeczna odpowiedzialność korporacji wielonarodowych” mgr Monika Szałanek
„Cmentarz Garnizonowy w Gdańsku i dowód jego historycznie uwarunkowanej europejskiej wielokulturowości” dr Joanna Szymoniczek Zakład Studiów nad Niemcami
„Turecki antyamerykanizm. Implikacje dla partnerstwa turecko-amerykańskiego” dr Jakub Wódka Zakład Europeistyki
I Konkurs – 2012
„Analiza zachowań polskich wyborców w perspektywie teorii Columbia i Michigan z wykorzystaniem modeli równań strukturalnych” dr Michał Kotnarowski Zakład Badań Elit i Instytucji Władzy
„Współczesna polityka integracyjna Francji wobec państw regionu Morza Śródziemnego” dr Daria Orzechowska Zakład Europeistyki
„Zróżnicowanie profili kognitywnych i sposobów korzystania z sieci w Polsce ze względu na orientację polityczną i przynależność pokoleniową” dr Adam Kęska,

mgr Katarzyna Abramczuk

Zakład Przemian Społecznych i Gospodarczych
„Przemiany instytucji publicznych w Polsce w perspektywie neoinstytucjonalnej” dr Ireneusz Sadowski Zakład Systemów Społeczno-Politycznych
„Niepamięć i pamięć o miejscach pamięci. Losy niemieckich cmentarzy wojennych z okresu pierwszej wojny światowej w Polsce” dr Joanna Szymoniczek Zakład Studiów nad Niemcami