„SPRAWY MIĘDZYNARODOWE” nr 3/2018

 

Spis treści / Table of contents

 

Agnieszka Legucka Wstęp 7
Agnieszka Legucka Polska na arenie międzynarodowej
Z Markiem Belką rozmawia Agnieszka Legucka
11
Paweł Kowal Co sobie wzajemnie zawdzięczamy
Z Romanem Szporlukiem rozmawia Paweł Kowal
19
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz Polska wobec Rosji. Radykalizm bez polityki 31
Ernest Wyciszkiewicz Polska wobec Rosji. Mniej znaczy więcej 43
POLITYKA I STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
Robert Kupiecki Polskie sojusze 1918−2018. Teoria i doświadczenia 51
Andrzej Szeptycki Tożsamość międzynarodowa: zarys problematyki 71
Patryk Kugiel Polska pomaga – zmiana i kontynuacja w polskiej współpracy rozwojowej od odzyskania niepodległości do współczesności 101
Marek Wąsiński Sto lat polskiego handlu zagranicznego – uwarunkowania, najważniejsze trendy, partnerzy i produkty 129
Kinga Raś Wizerunek północnego wymiaru współpracy w regionie Morza Bałtyckiego 149
POLSKA I UKRAINA
Tomasz Stępniewski Miejsce Ukrainy w polityce wschodniej Polski po 2004 roku 173
Ігор Гурак Республіка Польща як один із ключових партнерів України на міжнародній арені 195
ENERGETYKA
Szymon Kardaś Znaczenie członkostwa w UE dla bezpieczeństwa energetycznego RP 243
PRAWO MIĘDZYNARODOWE I UNIJNE
Szymon Zaręba Ciągłość państwa polskiego od 1918 r. z punktu widzenia prawa międzynarodowego 261
GABINET DYPLOMATYCZNY
Marcin Furdyna W poszukiwaniu sojuszników. Polskie próby zbliżenia z państwami Europy Środkowej i Północnej (1921−1939) 293
Przemysław Piotr Damski Izolacjonizm i nieinterwencja w tradycji amerykańskiej polityki zagranicznej 309
Paweł Bielicki Genewska konferencja Wielkiej Czwórki w myśli politycznej polskiej emigracji w Londynie 337
DOKUMENTY
Paweł Kowal Polska polityka wschodnia – ankieta 363
RECENZJE
Ryszard Stemplowski Política y religión en América Latina, ed. Katarzyna Krzywicka, Renata Siuda-Ambroziak, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017 (Estudios Iberoamericanos de la UMCS), 316 ss. 385
Rafał Czachor Kentaro Wani, Neutrality in International Law. From the sixteenth century to 1945, Routledge, London–New York 2017, 206 ss. 397
Noty o autorach 401

 

Informacje kontaktowe
Redaktor naczelny: Paweł Kowal
Bądź z nami w kontakcie