„SPRAWY MIĘDZYNARODOWE” nr 4/2018

 

Spis treści / Table of contents

 

Wojciech Jakóbik Słowo wstępne 7
Wojciech Jakóbik Polski ślad na budowie wspólnej polityki energetycznej Unii Europejskiej. Z Jerzym Buzkiem rozmawia Wojciech Jakóbik 11
GAZOCIĄG PÓŁNOCNY 2
Bartosz Bieliszczuk „Business as usual” – Nord Stream 2 jako kontynuacja sowiecko- -niemieckiej współpracy gazowej z lat siedemdziesiątych. Kontekst historyczny, implikacje dla bezpieczeństwa w regionie oraz polityki międzynarodowej 15
Anna Mikulska Nord Stream 2: between monopoly and diversification 45
Mariusz Ruszel Znaczenie gazociągu Nord Stream 2 dla polityki energetycznej Republiki Federalnej Niemiec 77
Szymon Kardaś Nord Stream 2 w polityce energetycznej Rosji 93
Wojciech Jakóbik Nord Stream 2 w polityce zagranicznej rządu RP w latach 2015−2018 113
BEZPIECZEŃSTWO
Joanna Dyduch, Jarosław Jarząbek, Artur Skorek The role of Israel’s gas discoveries in shaping its foreign policy towards the actors in the Levant Security Subcomplex 127
Piotr Mickiewicz Kierunki przeobrażeń rosyjskiej polityki energetycznej w świetle zapisów Strategii bezpieczeństwa ekonomicznego Federacji Rosyjskiej do 2030 r. i amerykańskiej koncepcji eksportu gazu skroplonego 143
Rafał Miętkiewicz Podniesienie poziomu bezpieczeństwa terminala LNG w Świnoujściu poprzez jednoczesne wykorzystanie różnych systemów bezzałogowych 163
Nartsiss Shukuralieva Bezpieczeństwo regionalne – integracja obronna państw Azji Centralnej 179
FORUM
Konrad Świder Uwarunkowania trwałości obecnego systemu władzy w Rosji 195
Paweł Soja Parakolonializm wietnamski jako czynnik kształtujący współczesny dyskurs o polityce i nacjonalizmie w Kambodży 225
Waldemar J. Dziak, Małgorzata Rudź Kurdystan. Trudna droga do niepodległości 249
Paulina Codogni Protesty w Bilin. Kreatywna walka bez przemocy 267
Ewa Radomska Porozumienie o wolnym handlu między Unią Europejską i Koreą Południową – perspektywy dla polskich eksporterów 285
GABINET DYPLOMATYCZNY
Paweł Kowal Prawnik, lobbysta i szofer Z Markiem Leśniewskim-Laasem, konsulem honorowym RP w Bostonie, rozmawia Paweł Kowal 307
DOKUMENTY
Paweł Kowal Doktryna Jerzego Giedroycia – ankieta 317
RECENZJE I POLEMIKI
Tomasz Pawłuszko Nowa recepcja teorii polityki zagranicznej w Polsce 339
Marta Tomczak Chiński marsz ku renesansowi politycznemu i kulturowemu. Rozważania na podstawie Wielkiego renesansu Bogdana Góralczyka i Chinese heritage in the making pod redakcją Christiny Maagsi Mariny Svensson 351
Edward Haliżak Wokół książki Badanie polityki zagranicznej państwa – odpowiedź na recenzję Romana Kuźniara 363
Roman Kuźniar Zadania recenzji i porządek w badaniach naukowych – polemika z Edwardem Haliżakiem 367
NOTY
Sławomir Dębski, Piotr Długołęcki Polish Documents on Foreign Policy 11 November 1918 – 28 June 1919,ed. Sławomir Dębski, Piotr Długołęcki, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2017, XXX + 512 ss. 371

 

Informacje kontaktowe
Redaktor naczelny: Paweł Kowal
Bądź z nami w kontakcie