„SPRAWY MIĘDZYNARODOWE” nr 2/2018

 

Spis treści / Table of contents

 

Agnieszka Cianciara Od redaktora prowadzącego / Editorial 7
ANKIETA REDAKCYJNA / EDITORIAL SURVEY
 

 

Jak mówić o Unii Europejskiej? / How to Talk about the European Union?

(Jan Barcz, Józef M. Fiszer, Jan Kofman, Paweł Kowal, Jerzy Kranz, Roman Kuźniar, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Roman Wieruszewski).

7
UNIA EUROPEJSKA W CZASACH WIELKICH ZMIAN / THE EUROPEAN UNION IN TIMES OF GREAT CHANGES
Jan Barcz Spójność Unii Europejskiej w dobie zmian / The Cohension of the European Union in Time of Change. 21
Marek Cichocki Od funkcjonalnej do substancjalnej europejskiej tożsamości – zmiana podejścia do roli europejskiej wartości / From Functional to Substantial European Identity: A Change in Approach to the Role of European Values. 41
W POSZUKIWANIU NOWEJ OPOWIEŚCI O EUROPIE / IN SEARCH OF A NEW STORY ABOUT EUROPE.
Zbigniew Czachór W poszukiwaniu nowego języka integracji i Unii Europejskiej.

Analiza z pogranicza teorii kryzysu i kognitywistyki / Searching for a New Language of Integration and the European Union: Analysis from the Border of the Theory of Crisis and Cognitivism.

59
Paweł J. Borkowski Unia Europejska – kryzys opowieści, kryzysowa opowieść / The European Union: Crisis of Stories and a Crisis Story. 85
Jan Grzymski Europa wyobrażona. Język i interpretacje / Europe Imagined: Language and Interpretations. 105
Sławomir Łukasiewicz Polskie tradycje dyskursu o Europie – komponent historyczny debaty integracyjnej / Polish Traditions of Discourse about Europe: The Historical Component of the Integration Debate. 123
Konrad Niklewicz Hardly Seen and Rarely Heard? European Commission Generated Presence on Polish Social Media. 145
  BEZPIECZEŃSTWO / SECURITY
Marek Szczygieł Polityka cyberbezpieczeństwa Unii Europejskiej – początek drogi do strategicznej autonomii / Cybersecurity Policy of the European Union: Towards Strategic Autonomy. 161
ENERGETYKA / POWER ENGINEERING
Anna Kucharska Rola Niemiec w Unii Europejskiej w kontekście budowy unii energetycznej / The Energy Union and the Role of Germany in the European Union. 189
PRAWO / LAW
Agnieszka Grzelak Ramy prawne UE na rzecz umacniania praworządności. Uwagi na tle wniosku Komisji Europejskiej z 20 grudnia 2017 r. / The European Union’s Legal Framework for Strengthening the Rule of Law: Comments on the European Commission’s Proposal of 20 December 2017. 213
GABINET DYPLOMATYCZNY / DIPLOMATIC CABINET
Zanim powstało UKIE (Z Ewą Ośniecką-Tamecką rozmawia Paweł Kowal) / Before the Office of the Committee for European Integration (UKIE) was established (Pawel Kowal’s interniew with Ewa Ośniecka-Tamecka). 231
DOKUMENTY / DOCUMENTS
Agnieszka Cianciara Partnerstwo Wschodnie – polski sukces / Eastern Partnership: Polish Success. 251
RECENZJE / REVIEWS  NOTES
Roman Kuźniar Edward Haliżak(red.), Badanie polityki zagranicznej państwa, (Rambler, Warszawa 2018) / Edward Haliżak (ed.), Studying the Foreign Policy of the State, (Rambler, Warsaw 2018). 261
Ryszard Stemplowski Sarah Fine, Lea Ypi (red.), Migration in Political Theory. The Ethics of Movement and Membership, (Oxford University Press, Oxford 2016) / Sarah Fine, Lea Ypi (ed.), Migration in Political Theory. The Ethics of Movement and Membership, (Oxford University Press, Oxford 2016). 269

 

Informacje kontaktowe
Redaktor naczelny: Paweł Kowal
Bądź z nami w kontakcie