Ogłoszenia

Komunikaty i oświadczenia

 • Uwagi dotyczące sposobu ukazania dorobku instytutów Wydziału I PAN w raporcie „Analiza aktywności publikacyjnej i grantowej PAN” opublikowanym 27.06.2019 przez Prezesa PAN [treść].
 • Z przyjemnością informujemy, że pracownicy naszego Instytutu prof. Wanda Jarząbek i dr Marzena Czernicka otrzymały wyróżnienie od Ambasady Republiki Bułgarii w Polsce za wkład i osobisty udział w organizacji ubiegłorocznej konferencji „Bułgaria i Polska: 100 lat stosunków dyplomatycznych”. Wyróżnienia zostały wręczone przez Ambasadora Republiki Bułgarii w Polsce Pana Emila Savova Yalnazova podczas zorganizowanych w Warszawie obchodów Święta Narodowego Bułgarii (03.03.2019).
 • Stanowisko Rady Naukowej Instytutu Studiów Politycznych PAN w sprawie podziału dodatkowej dotacji dla Polskiej Akademii Nauk (przyjęte jednogłośnie na posiedzeniu  Rady Naukowej ISP PAN 22.02.2019) [treść].

 

Calls for papers

 • Otwarte spotkanie: Zapraszamy do udziału w spotkaniu otwartym z ekspertem Biura PolSCA – dr Tomaszem Poprawką, który wprowadzi temat przyszłego programu ramowego Horyzontu Europa oraz opowie o możliwościach zaangażowania się w jego współtworzenie i przygotowanie do przyszłych konkursów. spotkanie kierowane jest do Pracowników Instytutu PAN oraz do osób pracujących w innych jednostkach B+R w Warszawie (sieciowanie lokalne).

  Do udziału w spotkaniu zapraszamy:

  • Indywidualnych badaczy zainteresowanych udziałem w projektach Horyzontu Europa (co najmniej młodzi doktorzy z kilkuletnim stażem, w szczególności kierownicy zespołów badawczych);
  • Kadry administracyjne instytucji badawczych (osoby odpowiedzialne za przygotowania i koordynację projektów unijnych i/lub międzynarodowych).

  Data i miejsce spotkania: 25 października 2019 r., godz. 14.00- 16.00, sala konferencyjna, w Instytucie Studiów Politycznych PAN, ul. Polna 18/20, Warszawa (PDF file: PL ENG)

 • Konferencja naukowa: Teologia polityczna, kryzys i narodziny nowoczesności (więcej).
 • Konferencja naukowa: Państwo polskie po trzydziestu latach – ewolucja ustroju (więcej).
 • CHEML Project – Companion of the History of Early Modern Lviv  (szczegóły projektu).
 • „Studia Śląskie” 2019, tomy 84-85 (PDF files: ENG /DE).

Redakcja „Studiów Śląskich” informuje zainteresowanych autorów, że w 2019 r. przygotowuje do druku dwa monograficzne tomy z tematami przewodnimi.

Tom 84 będzie nosił podtytuł: Zmagania o Śląsk (1918-1922).  Nawiązuje on do rocznicy stulecia powstań i plebiscytu, jednego z ważniejszych wydarzeń w dziejach regionu w XX w. Skierowany jest on przede wszystkim do historyków, którzy na nowo chcą spojrzeć na ustalenia historiografii, uzupełnić je o nieznane wcześniej ujęcia i wątki oraz przybliżyć nieznane fakty z życia bohaterów tych wydarzeń. Jednocześnie zapraszamy do składania tekstów, które umieszczą te wydarzenia w szerszym kontekście powojnia w Europie Środkowo-Wschodnie

Tom 85 półrocznika będzie nosił podtytuł: Polityka historyczna a polityka zagraniczna państw Europy Środkowej w XXI wieku. Tom będzie próbą zebrania naukowych wypowiedzi o znaczeniu narracji historycznych w polityce międzypaństwowej w piętnastolecie rozszerzenia Unii Europejskiej, miejscu przeszłości w relacjach międzynarodowych oraz roli instytucji naukowych i kulturalnych na tym polu. Tom skierowany będzie przede wszystkim do politologów, kulturoznawców i historyków. Zostanie on przygotowany i współredagowany we współpracy z Zakładem Studiów nad Niemcami Instytutu Studiów Politycznych PAN.

Zainteresowanych opublikowaniem tekstów w tomie 84 prosimy o nadsyłanie ich na adres redakcji do 31 maja 2019 r. Na artykuły do tomu 85 czekamy do 30 września 2019 r.

Wszystkich autorów zapraszamy do składania tekstów dotyczących życia naukowego w postaci artykułów recenzyjnych i recenzji, sprawozdań z konferencji i raportów z realizowanych projektów.

„Studia Śląskie” to czasopismo naukowe PIN-Instytutu Śląskiego w Opolu, które w latach 2015-2018 na liście czasopism punktowanych MNiSW posiadało 11 punktów. Więcej informacji o półroczniku i wymogach redakcyjnych można znaleźć na stronie internetowej: http://www.studia-slaskie.instytutslaski.com/