Dr hab. Adam F. Baran

Zakład Dziejów Ziem Wschodnich

Zainteresowania badawcze

  • Historia harcerstwa w kraju i za granicą
  • Historia antykomunistycznych organizacji młodzieżowych w Europie Środkowo-Wschodniej
  • Opozycja i opór społeczny w PRL
  • Badania regionalne (Tarnobrzeg i okolice)

Publikacje

Google Scholar.

Curriculum Vitae [Plik PDF]

Informacje o pracowniku
Bądź z nami w kontakcie