Dr Jan Olaszek

Zakład Najnowszej Historii Politycznej

Zainteresowania badawcze

  • Drugi obieg wydawniczy i kultura niezależna w PRL
  • Opozycja demokratyczna w PRL
  • „Solidarność” 1980-1989
  • Ruchy dysydenckie w państwach bloku sowieckiego
  • Samizdat w państwach bloku sowieckiego
  • Dziennikarstwo w PRL
  • Historia mówiona

Biogram i publikacje

Informacje o pracowniku
Bądź z nami w kontakcie