Dr Joanna Szymoniczek

Zakład Studiów nad Niemcami

Zainteresowania badawcze

  • Stosunki polsko-niemieckie w XX wieku
  • Niemieckie cmentarze wojenne w Europie
  • Działalność organizacji pozarządowych na arenie międzynarodowej
  • Międzynarodowa pomoc humanitarna i współpraca rozwojowa

Publikacje

Curriculum Vitae [PDF File]

Informacje o pracowniku
Bądź z nami w kontakcie