Dr Marzena Czernicka

Zakład Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich

Zainteresowania badawcze:

  • polityka bezpieczeństwa współczesnej Bułgarii
  • rola i pozycja Bułgarii we współczesnych stosunkach międzynarodowych
  • dziedzictwo komunizmu oraz stosunek współczesnych Bułgarów do przeszłości komunistycznej
  • metodologia badań nad polityką bezpieczeństwa państwa

Publikacje:

Wykaz publikacji (PDF)
Curriculum Vitae (PDF)

Informacje o pracowniku
Bądź z nami w kontakcie