Dr Sławomir Nałęcz

Zakład Przemian Społecznych i Instytucjonalnych

Zainteresowania badawcze

  • Społeczne i ekonomiczne zasoby trzeciego sektora (w tym sektora non-profit i spółdzielczości) oraz jego rola w świadczeniu usług społecznych – skala, dynamika, bariery oraz czynniki wzrostu, a także zagadnienia metodologiczne
  • Relacje sektora non-profit z innymi sektorami, a zwłaszcza z sektorem publicznym
  • Kapitał społeczny, w tym zwłaszcza kapitał sieciowy, normy społeczne i zaufanie
  • Praca społeczna w organizacjach i poza nimi (formal and informal volunteer work) – metodologia badań, skala i uwarunkowania

Publikacje

Research Gate

Curriculum Vitae [PDF file]

Informacje o pracowniku
Bądź z nami w kontakcie