Dr Wojciech Łysek

Zakład Najnowszej Historii Politycznej

Zainteresowania badawcze

  • polska polityka wschodnia ze szczególnym uwzględnieniem idei prometejskiej
  • polska szkoła sowietologiczna
  • postać Juliusza Mieroszewskiego (1906-1976)
  • wielowektorowa polityka Ukrainy
  • geopolityczna pozycja Republiki Białoruś

Publikacje

Informacje o pracowniku
Bądź z nami w kontakcie