Mgr Anna Dzienkiewicz

Zakład Analiz Problemów Wschodnich

Zainteresowania badawcze

  • Represje sowieckie wobec Polaków i obywateli polskich II RP w latach 1939­–1956
  • Opozycja demokratyczna w drugiej połowie XX w. w krajach byłego ZSRR
  • Działalność Stowarzyszenia „Memoriał” w Rosji

Publikacje

Curriculum Vitae [PDF file]

Informacje o pracowniku
Bądź z nami w kontakcie