Mgr Jacek Cieślar

Zakład Przemian Społecznych i Instytucjonalnych

Zainteresowania badawcze

  • Polityka społeczna, a w szczególności skutki i koszty regulacji prawnych w takich obszarach, jak: produkcja, dystrybucja i używanie substancji psychoaktywnych, pomoc społeczna oraz korupcja urzędnicza.
  • Metody ilościowe oraz zawansowane analizy statystyczne w badaniach społecznych i marketingowych.
  • Nierówności społeczne i historia współczesnego kapitalizmu

Publikacje

Research Gate

Academia.edu

Curriculum Vitae [PDF file]

Informacje o pracowniku
Bądź z nami w kontakcie