Mgr Kamila Zacharuk

Zakład Dziejów Ziem Wschodnich

Zainteresowania badawcze

  • Ewaluacja polityki publicznej
  • Socjologia historyczna
  • Pamięć indywidualna i zbiorowa
  • Mniejszości narodowe
  • Europe Środkowa i Wschodnia, kraje postsowieckie, szczególnie Ukraina i Gruzja

Publikacje

Curriculum Vitae [PDF file]

Informacje o pracowniku
Bądź z nami w kontakcie