Prof. dr hab. Ewa Nalewajko

Zakład Badań Elit i Instytucji Władzy

Zainteresowania badawcze

  • Władza i decydowanie polityczne
  • Elity państwa – autonomia i współdziałanie
  • Kultura polityczna elit
  • Partycypacja społeczna

 Publikacje

Curriculum Vitae [PDF file]

Informacje o pracowniku
Bądź z nami w kontakcie