Kalendarz

Events in Wrzesień 2020

 • Spotkanie Archiwum Partii Politycznych (zamknięte)
 • Seminarium prof. Kamińskiego (zamknięte)
  Zebranie Zakładu Dziejów Ziem Wschodnich (zamknięte)
 • Spotkanie redakcji "Kultura i Społeczeństwo" (zamknięte)
 • Zakładu Przemian Społecznych i Instytucjonalnych - spotkanie w ramach prac badawczych (zamknięte)
 • Spotkanie Zakładu Przemian Społecznych i Instytucjonalnych (zamknięte)
 • Spotkanie Zakładu Systemów Społeczno-Politycznych (zamknięte)
 • Seminarium Zakładu Badań Elit i Instucji Władzy (otwarte)
 • Zebranie Zakładu Europeistyki (zamknięte)
 • Spotkanie Archiwum Partii Politycznych (zamknięte)
 • Spotkanie organizacyjne słuchaczy studium podyplomowego ISP PAN z naboru na rok akademicki 2020/2021 (zamknięte)
 • Zebranie Zakładu Europeistyki (zamknięte)
 • Spotkanie Archiwum Partii Politycznych (zamknięte)
  Spotkanie Zakładu Przemian Społecznych i Instytucjonalnych (zamknięte)
  Webinarium pt. ,,Starcie gigantów. Stosunki chińsko-indyjskie wczoraj i dziś''
 • Obrona doktorska mgr Agnieszki Dawidowicz (otwarta)
  Spotkanie Zakładu Dziejów Ziem Wschodnich (zamknięte)
  Spotkanie Zakładu Bezpieczeństwa Globalnego i Studiów Strategicznych (zamknięte)
 • Zebranie Zakładu Badań Elit i Instucji Władzy (zamknięte)
 • Spotkanie Zakładu Europeistyki (zamknięte)
  Spotkanie redakcji "Kultura i Społeczeństwo" (zamknięte)
 • Spotkanie Archiwum Partii Politycznych (zamknięte)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN