Kalendarz

Events in Luty 2019

  • Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Filozofii Polityki
  • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Golik
  • Otwarte spotkanie Zakładu Dziejów Ziem Wschodnich
    Otwarte spotkanie Zakładu Studiów nad Niemcami
  • Konwersatorium z historii najnowszej
  • Otwarte spotkanie Zakładu Badań Elit i Instytucji Władzy
  • Otwarte spotkanie Zakładu Europeistyki ISP PAN
  • Spotkanie Rady Naukowej Instytutu Studiów Politycznych PAN
  • Otwarte spotkanie Zakładu Dziejów Ziem Wschodnich