Kalendarz

Events in Czerwiec 2019

  • Otwarte spotkanie Zakładu Dziejów Ziem Wschodnich
  • Konwersatorium z historii najnowszej
  • Dr Grzegorz Piotrowski - Upolitycznienie squattingu i praw lokatorskich w Polsce
  • Konferencja naukowa: Państwo polskie po trzydziestu latach-ewolucja ustroju
  • Konferencja naukowa: Państwo polskie po trzydziestu latach-ewolucja ustroju
    Co zostało z dawnej Jugosławii?
  • Spotkanie Rady Naukowej Instytutu Studiów Politycznych PAN
  • Konferencja naukowa: Teologia polityczna, kryzys oraz narodzinypolityczności.