Kalendarz

Events in Kwiecień 2019

 • Otwarte spotkanie Zakładu Europeistyki ISP PAN
 • Międzynarodowe seminarium socjologii relacyjnej
 • Międzynarodowe seminarium socjologii relacyjnej
 • Otwarte spotkanie Zakładu Dziejów Ziem Wschodnich
 • Konwersatorium z historii najnowszej
 • Konferencja naukowa: "Europejskie aspiracje Ukrainy"
 • Ogólnopolska onferencja naukowa
 • Nowy instytucjonalizm – teorie i badania
  Spotkanie pt.: "Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa w latach 1950-1975"
 • Spotkanie Rady Naukowej Instytutu Studiów Politycznych PAN
  Seminarium naukowe pt. "Uwaga, uwaga tu obywatelki. Obywatelstwo jako praktyka w Czarnych Protestach".