Kalendarz

Events in Październik 2019

  • Uprzedzenia i stereotypy, a współpraca regionalna na Bałkanach.
  • Nowy instytucjonalizm – teorie i badania: „Wadliwe” głosy w systemach PR i SMD: wyższa frekwencja pochodzi z głosów niższej jakości.
  • Wyzwania badawcze przełomowego okresu polskiej transformacji na przykładzie pracy Tomasza i Darii Nałęczów: „Czas przełomu 1989-1990”Tomasza i Darii Nałęczów
  • Nowy instytucjonalizm – teorie i badania: Saint-making as institutional work?
  • Spotkanie Rady Naukowej Instytutu Studiów Politycznych PAN