Kalendarz

Events in Luty 2020

  • Dziedzictwo kulturowe Alp.
  • Promocja jubileuszowego wydania: 100 lat relacji dyplomatycznych między Polską a Bułgarią. Aspekty polityczne, społeczno-gospodarcze i kulturowe
  • Wielokrotnie złożone źródła do badań okupacji i okresu powojennego: akta tzw. procesów sierpniowych i dochodzeniowo-śledcze
  • Spotkanie Zakładu Dziejów Ziem Wschodnich

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN