O nas

Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk (ISP PAN) został założony  w 1990 roku. Skupia czołowych polskich politologów, historyków i socjologów oraz stanowi wyjątkowe i inspirujące środowisko dla realizacji innowacyjnych projektów badawczych. Misją Instytutu jest prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych dotyczących politycznej i społecznej zmiany na styku Wschodu i Zachodu.

W pierwszych latach funkcjonowania Instytut koncentrował się na badaniu społeczeństw postkomunistycznych i transformacji ustrojowej w wymiarze teoretycznym i empirycznym oraz w perspektywie porównawczej. Taki program badawczy był tworzony i rozwijany przez założyciela i pierwszego dyrektora Instytutu – profesora Edmunda Wnuk-Lipińskiego, czołowego polskiego socjologa i doradcę „Solidarności”.

Nasze badania transformacji politycznej i społeczno-gospodarczej w Polsce są osadzone w pogłębionej refleksji historycznej dotyczącej ruchów oporu i i ruchów opozycyjnych w czasie II wojny światowej oraz w czasach komunizmu. Interdyscyplinarne zespoły historyków i politologów badają stosunki Polski z Niemcami z jednej strony, a ze Związkiem Sowieckim (następnie Rosją i Ukrainą), z drugiej strony, zarówno przed jak i po 1989 roku. Regionalne spojrzenie na Europę Środkową i Wschodnią uzupełnia program badań.

Zmiany polityczne na poziomie regionalnym i globalnym są przedmiotem zainteresowania zespołów naukowców pracujących nad problematyką bezpieczeństwa międzynarodowego i wydolności strategicznej państwa, integracji europejskiej i Azji Wschodniej. Perspektywa filozofii polityki uzupełnia nasze wysiłki na rzecz zrozumienia i wyjaśnienia przemian politycznych i społecznych w XX i XXI wieku.

Instytut ma uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie socjologii i nauk o polityce, a także stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie nauk o polityce.