Ogłoszenia

Stanowisko Rady Naukowej Instytutu Studiów Politycznych PAN w sprawie podziału dodatkowej dotacji dla Polskiej Akademii Nauk ( przyjęte jednogłośnie na posiedzeniu  Rady Naukowej ISP PAN w dniu 22 lutego 2019 r.) – szczegóły.

 

Oświadczenie

„Dyrektor ISP PAN prof. dr hab. Grzegorz Motyka i Redaktor Naczelny „Studiów Politycznych”  prof. dr hab. Wojciech Roszkowski wyrażają stanowczy sprzeciw wobec antysemickiej wypowiedzi prof. dr. hab. Jacka Bartyzela, członka Zespołu Redakcyjnego „Studiów Politycznych”. W najbliższym czasie sprawa znajdzie formalne rozstrzygnięcie.

 

Nagrody/wyróżnienia

Z przyjemnością informujemy, że pracownicy naszego Instytutu prof. Wanda Jarząbek i dr Marzena Czernicka otrzymały wyróżnienie od Ambasady Republiki Bułgarii w Polsce za wkład i osobisty udział w organizacji ubiegłorocznej konferencji „Bułgaria i Polska: 100 lat stosunków dyplomatycznych”. Wyróżnienia zostały wręczone przez Ambasadora Republiki Bułgarii w Polsce Pana Emila Savova Yalnazova podczas zorganizowanych w Warszawie obchodów Święta Narodowego Bułgarii (3 marca). Gratulujemy.

Call for Papers

CHEML Project – Companion of the History of Early Modern Lviv  (szczegóły projektu).

 „Studia Śląskie” 2019, tomy 84-85 (PDF files: ENG /DE).

Redakcja „Studiów Śląskich” informuje zainteresowanych autorów, że w 2019 r. przygotowuje do druku dwa monograficzne tomy z tematami przewodnimi.

Tom 84 będzie nosił podtytuł: Zmagania o Śląsk (1918-1922).  Nawiązuje on do rocznicy stulecia powstań i plebiscytu, jednego z ważniejszych wydarzeń w dziejach regionu w XX w. Skierowany jest on przede wszystkim do historyków, którzy na nowo chcą spojrzeć na ustalenia historiografii, uzupełnić je o nieznane wcześniej ujęcia i wątki oraz przybliżyć nieznane fakty z życia bohaterów tych wydarzeń. Jednocześnie zapraszamy do składania tekstów, które umieszczą te wydarzenia w szerszym kontekście powojnia w Europie Środkowo-Wschodnie

Tom 85 półrocznika będzie nosił podtytuł: Polityka historyczna a polityka zagraniczna państw Europy Środkowej w XXI wieku. Tom będzie próbą zebrania naukowych wypowiedzi o znaczeniu narracji historycznych w polityce międzypaństwowej w piętnastolecie rozszerzenia Unii Europejskiej, miejscu przeszłości w relacjach międzynarodowych oraz roli instytucji naukowych i kulturalnych na tym polu. Tom skierowany będzie przede wszystkim do politologów, kulturoznawców i historyków. Zostanie on przygotowany i współredagowany we współpracy z Zakładem Studiów nad Niemcami Instytutu Studiów Politycznych PAN.

Zainteresowanych opublikowaniem tekstów w tomie 84 prosimy o nadsyłanie ich na adres redakcji do 31 maja 2019 r. Na artykuły do tomu 85 czekamy do 30 września 2019 r.

Wszystkich autorów zapraszamy do składania tekstów dotyczących życia naukowego w postaci artykułów recenzyjnych i recenzji, sprawozdań z konferencji i raportów z realizowanych projektów.

„Studia Śląskie” to czasopismo naukowe PIN-Instytutu Śląskiego w Opolu, które w latach 2015-2018 na liście czasopism punktowanych MNiSW posiadało 11 punktów. Więcej informacji o półroczniku i wymogach redakcyjnych można znaleźć na stronie internetowej: http://www.studia-slaskie.instytutslaski.com/.

Praca w ISP PAN

  • Konkurs na stanowisko profesora ISP PAN w Zakładzie Europeistyki ISP PAN (więcej)
  • Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Europeistyki ISP PAN (więcej)
  • Konkurs na stanowiska adiunkta w Zakładzie  Systemów Społeczno-Politycznych (więcej)