Praca w ISP PAN


  • Konkurs na stanowisko asystenta lub adiunkta w Zakładzie Analiz Problemów Wschodnich (więcej).
  • Konkurs na stanowisko asystenta lub adiunkta w Zakładzie Europy Środkowo-Wschodniej (więcej).
  • Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Dziejów Ziem Wschodnich (więcej).
  • Konkurs na stanowisko asystenta lub adiunkta w Zakładzie Dziejów Ziem Wschodnich (więcej).
  • Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Europeistyki (więcej).
  • Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Filozofii Polityki (więcej).