System euroatlantycki w wielobiegunowym świecie – publikacje

 


PUBLIKACJE

Red. nauk. Józef M. Fiszer – System euroatlantycki i bezpieczeństwo międzynarodowe w multipolarnym świecie. Miejsce i rola Polski w euroatlantyckim systemie bezpieczeństwa.

Agnieszka K. Cianciara – Wielobiegunowa Europa w wielobiegunowym świecie. Szansa czy wyzwanie dla systemu euroatlantyckiego?

Tomasz Paszewski – USA i UE wobec nowych wyzwań globalnych.

Jakub Wódka – Polityka zagraniczna „nowej” Turcji. Implikacje dla partnerstwa transatlantyckiego.

Paweł Olszewski – System euroatlantycki w świetle agendy bezpieczeństwa Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych.

Józef M. Fiszer – System euroatlantycki przed i po zakończeniu zimnej wojny. Istota, cele i zadania oraz rola w budowie nowego ładu globalnego.

Józef M. Fiszer i Paweł Olszewski – System euroatlantycki w wielobiegunowym ładzie międzynarodowym.
 

Józef M. Fiszer, Jakub Wódka, Paweł Olszewski, Tomasz Paszewski, Agnieszka Cianciara, Agnieszka Orzelska-Stączek – Sytem euroatlantycki w wielobiegunowym świecie. Próba prognozy.

Józef M. Fiszer, Paweł Olszewski, Beata Piskorska, Andrzej Podraza – Współpraca transatlantycka. Aspekty polityczne, ekonomiczne i społeczne.


ARTYKUŁY

 Józef M. Fiszer

Agnieszka K. Cianciara

Agnieszka Orzelska-Stączek

Paweł Olszewski

Tomasz Paszewski

Jakub Wódka