Administracja

 

Dział Kadr, Księgowości, Płac i Finansów Mgr Anna Ślażewicz (kierownik, główna księgowa)
Hanna Dajnowska
Mgr Magdalena Machnicka
Stanowisko ds. kadr – mgr Barbara Kowalska
Dział Obsługi Badań Naukowych Mgr Ewa Snopkiewicz (p.o. kierownik)
Mgr Ewa Balcerek
Klaudia Ślażewicz
Dział Biblioteczno-Wydawniczy, Promocji  i Przetwarzania Danych Mgr Elżbieta Krzewska (kierownik)
Mgr Maria Baltaziuk
Mgr Konrad Byzdra
Mgr Józef Dawid
Mgr Agata Sawicka-Korgol
Specjalista ds. zbiorów bibliotecznych – mgr Magdalena Dołbakowska
Sekretariat Mgr Małgorzata Flur (kierownik)
Mgr Barbara Paprocka
Teresa Senator
Stanowisko ds. administracyjno-gospodarczych, BHP i Ppoż. – mgr Danuta Zmelonek
Radca Prawny Maciej Łuczak
Dział Dydaktyczny Prof. Ryszard Żelichowski
Mgr Magdalena Machnicka
Mgr Ewa Snopkiewicz
Klaudia Ślażewicz
Archiwum zakładowe Mgr Małgorzata Flur
Pracownicy inżynieryjno-techniczni
Dr Adrian Chojan
Dr Agnieszka Dudzińska
Dr Daria Orzechowska-Słowikowska
Mgr Michal J. Dąbrowski
Mgr Katarzyna Golik
Mgr Witold Kunicki-Goldfinger
Mgr Tomasz Szulc