Administracja

 

Sekretariat i Archiwum Zakładowe
(wew. 110, 111, 120)
Małgorzata Flur (kierownik)
Aleksandra Wójcicka
Dział Obsługi Badań Naukowych
(wew.125)
Ewa Snopkiewicz (kierownik)
Ewa Balcerek
Klaudia Ślażewicz
Wydawnictwo
(wew. 118)
Elżbieta Krzewska (kierownik)
Maria Baltaziuk (wew. 117)
Konrad Byzdra
Józef Dawid
Agata Sawicka-Korgol
Samodzielne stanowisko ds. zbiorów bibliotecznych
(tel. 223509303)
Magdalena Dołbakowska
Dział Księgowości
(wew. 121)
Anna Ślażewicz (kierownik)
Hanna Dajnowska
Magdalena Machnicka
Samodzielne stanowisko ds. kadr
(wew. 122)
Barbara Kowalska
Pełnomocnik ds. prawnych Maciej Łuczak