Administracja

Dział Kadr, Księgowości, Płac i Finansów Hanna Dajnowska (kierownik, główna księgowa)
Mgr Magdalena Machnicka
Stanowisko ds. kadr – mgr Barbara Kowalska
Dział Obsługi Badań Naukowych Mgr Ewa Snopkiewicz (p.o. kierownik)
Mgr Ewa Balcerek
Dział Biblioteczno-Wydawniczy, Promocji  i Przetwarzania Danych Mgr Elżbieta Krzewska (kierownik)
Mgr Maria Baltaziuk
Mgr Józef Dawid
Mgr Agata Sawicka-Korgol
Mgr Marta Wilińska
Specjalista ds. zbiorów bibliotecznych – mgr Magdalena Dołbakowska
Sekretariat Mgr Małgorzata Flur (kierownik)
Mgr Barbara Paprocka

Teresa Senator

Stanowisko ds. administracyjno-gospodarczych, BHP i Ppoż. – mgr Danuta Zmelonek
Radca Prawny Maciej Łuczak
Dział Dydaktyczny Prof. Ryszard Żelichowski
Mgr Magdalena Machnicka
Archiwum zakładowe Mgr Małgorzata Flur
Pracownicy inżynieryjno-techniczni Dr Witold Betkiewicz
Dr Aleksander Gubrynowicz
Mgr Paweł Maranowski
Dr Sławomir Nałęcz
Dr Krzysztof Persak
Dr Paweł Ukielski
Mgr Michal J. Dąbrowski
Mgr Tomasz Szulc