Administracja

Mgr Piotr Andrzejewski

Dział Kadr, Księgowości, Płac i Finansów Mgr Anna Ślażewicz (kierownik, główna księgowa)
Hanna Dajnowska
Mgr Magdalena Machnicka

Stanowisko ds. kadr – mgr Barbara Kowalska

Dział Obsługi Badań Naukowych Mgr Ewa Snopkiewicz (p.o. kierownik)
Mgr Ewa Balcerek

Klaudia Ślażewicz

Dział Biblioteczno-Wydawniczy, Promocji  i Przetwarzania Danych Mgr Elżbieta Krzewska (kierownik)
Dr Wojciech Łysek
Mgr Maria Baltaziuk
Mgr Konrad Byzdra
Mgr Józef Dawid
Mgr Agata Sawicka-Korgol
Specjalista ds. zbiorów bibliotecznych – mgr Magdalena Dołbakowska
Sekretariat Mgr Małgorzata Flur (kierownik)
Mgr Barbara Paprocka

Teresa Senator

Stanowisko ds. administracyjno-gospodarczych, BHP i Ppoż. – mgr Danuta Zmelonek
Radca Prawny Maciej Łuczak
Dział Dydaktyczny Prof. Ryszard Żelichowski
Mgr Magdalena Machnicka
Archiwum zakładowe Mgr Małgorzata Flur
Pracownicy inżynieryjno-techniczni Dr Sławomir Nałęcz
Mgr Michal J. Dąbrowski
Mgr Katarzyna Golik
Mgr Tomasz Szulc