Administracja

Dział Kadr, Księgowości, Płac i Finansów Hanna Dajnowska (kierownik, główna księgowa)
Mgr Magdalena Machnicka
Stanowisko ds. kadr – mgr Barbara Kowalska
Dział Obsługi Badań Naukowych Mgr Ewa Balcerek (kierownik)
Mgr Ewa Kwiatkowska
Dział Biblioteczno-Wydawniczy, Promocji  i Przetwarzania Danych Mgr Elżbieta Krzewska (kierownik)
Mgr Maria Baltaziuk
Mgr Józef Dawid
Mgr Agata Sawicka-Korgol
Specjalista ds. zbiorów bibliotecznych – mgr Magdalena Dołbakowska
Sekretariat Mgr Małgorzata Flur (kierownik)
Teresa Senator
Stanowisko ds. administracyjno-gospodarczych, BHP i Ppoż. – mgr Danuta Zmelonek
Radca Prawny Vacat
Dział Dydaktyczny Prof. Ryszard Żelichowski
Mgr Magdalena Machnicka
Archiwum zakładowe Mgr Małgorzata Flur
Pracownicy inżynieryjno-techniczni Dr Witold Betkiewicz
Dr Krzysztof Persak
Dr Paweł Ukielski
Mgr Tomasz Szulc