Administracja

Mgr Piotr Andrzejewski

Dział Kadr, Księgowości, Płac i Finansów Mgr Anna Ślażewicz (kierownik, główna księgowa)
Hanna Dajnowska
Mgr Magdalena Machnicka

Stanowisko ds. kadr – mgr Barbara Kowalska

Dział Obsługi Badań Naukowych Mgr Ewa Snopkiewicz (p.o. kierownik)
Mgr Ewa Balcerek

Klaudia Ślażewicz

Dział Biblioteczno-Wydawniczy, Promocji  i Przetwarzania Danych Mgr Elżbieta Krzewska (kierownik)
Dr Wojciech Łysek
Mgr Maria Baltaziuk
Mgr Konrad Byzdra
Mgr Józef Dawid
Mgr Agata Sawicka-Korgol
Specjalista ds. zbiorów bibliotecznych – mgr Magdalena Dołbakowska
Sekretariat Mgr Małgorzata Flur (kierownik)
Mgr Barbara Paprocka

Teresa Senator

Stanowisko ds. administracyjno-gospodarczych, BHP i Ppoż. – mgr Danuta Zmelonek
Radca Prawny Maciej Łuczak
Dział Dydaktyczny Prof. Ryszard Żelichowski
Mgr Magdalena Machnicka
Archiwum zakładowe Mgr Małgorzata Flur
Pracownicy inżynieryjno-techniczni Dr Witold Betkiewicz
Dr Aleksander Gubrynowicz
Mgr Paweł Maranowski
Dr Sławomir Nałęcz
Dr Krzysztof Persak
Dr Paweł Ukielski
Mgr Piotr Andrzejewski
Mgr Michal J. Dąbrowski
Mgr Katarzyna Golik
Mgr Tomasz Szulc
Mgr Marta Wilińska