Procedury ws. stopni i tytułów naukowych

 

Od 1 października 2019 roku przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne oraz postępowania o nadanie tytułu profesora są prowadzone na podstawie przepisów:

Regulaminy postępowań o nadanie stopnia doktora oraz doktora habilitowanego (szczegóły)

Finansowanie kosztów przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego i postępowania o nadanie tytułu profesora (PDF)

 

Przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne i postępowania w sprawie nadania tytułu profesora, które zostały otwarte przed 30 kwietnia 2019 roku, powinny zostać zakończone do dnia 31 grudnia 2021 roku, w przeciwnym przypadku ulegają zamknięciu z mocy prawa.

Wzory dokumentów (pliki PDF):
Doktorat Habilitacja Profesura