Przewody i postępowania awansowe w toku (wg starych zasad)

Przewody doktorskie

Postępowania Habilitacyjne

Postępowania Profesorskie

1. Olena Borodiy otwarcie przewodu: 17.06.2011 r.

Kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie w świetle doświadczeń transformacyjnych Polski (nauki o polityce).

Promotor: prof. Jan Kubik.

2.Tomasz Szulc, otwarcie przewodu: 28.10.2011 r.

Petrostate a koncepcja supermocarstwa energetycznego. Przemysł naftowo-gazowy Federacji Rosyjskiej w czasie prezydentury Władimira Putina (nauki o polityce).

(Prof. Włodzimierz Marciniak)

Promotor: prof. Antoni Z. Kamiński (od 19 II 2016 r.).

 3. Mirosława Fijałkowska, otwarcie przewodu: 30.11.2012 r.

Aktorzy pozarządowi w międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju. Doświadczenie Republiki Federalnej Niemiec (nauki o polityce).

Promotor: dr hab. Jacek Czaputowicz, prof. UW.

4. Aleksander Leszek Zawisza, otwarcie przewodu: 24.05.2013 r.

Polityka bezpieczeństwa i obrony Francji według Białej księgi: realia geopolityczne, założenia strategiczne, decyzje finansowe (2008-213) (nauki o polityce).

Promotor: dr hab. Leszek Jesień.

5. Joanna Pawełek-Mendez, otwarcie przewodu:   28.06.2013 r.

Polityka bezpieczeństwa i obrony Francji według Białej księgi: realia geopolityczne, założenia strategiczne, decyzje finansowe (2008-213) (nauki o polityce).

Promotor: prof. dr hab. Antoni Z. Kamiński.

6. Igor Grzegorz Kordas, otwarcie przewodu: 27.09.2013 r.

Formy, metody i środki pracy operacyjnej Służby Bezpieczeństwa PRL w zwalczaniu „wrogiej anonimowej propagandy pisanej” (1970-1980) (nauki o polityce).

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Eisler.

7. Daniel Krzysztof Kozik, otwarcie przewodu: 27.09.2013 r.

Przydatność geopolityki do wyjaśniania współczesnych stosunków międzynarodowych na przykładzie rywalizacji mocarstw w Azji Centralnej (nauki o polityce).

Promotor: dr hab. Jacek Czaputowicz.