Przewody i postępowania awansowe w toku

 

 Przewody doktorskie

Postępowania Habilitacyjne                                       

Postępowania Profesorskie                  

1. Magdalena El Ghamari (29.11.2013).

Tytuł rozprawy: Wielonarodowe operacje jako instrument kształtowania pokoju w krajach obszaru MENA.

Promotor: dr hab. Daniel Boćkowski.

Promotor pomocniczy: dr Joanna Szymoniczek.

2. Paweł Jan Godlewski (20.12.2013).

Tytuł rozprawy: Kierunki dostaw ropy naftowej i gazu ziemnego do Polski a potencjał wydobywczy w rejonie Morza Kaspijskiego.

Promotor:  dr hab. Daniel Boćkowski

Promotor pomocniczy: dr Tomasz Paszewski

3. Kinga Wudarska (28.11.2014).

Tytuł pracy: Quis judicabit? Teoria suwerenności Carla Schmittaw kontekście teologii politycznej.

Promotor: dr hab. Zbigniew Stawrowski

4. Aleksandra Ewa Ciopińska (30.01.2015).

Tytuł rozprawy: Komunikacja polityczna w obszarze bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej na przykładzie obrony przeciwrakietowej.

Promotor: dr hab. Daniel Boćkowski

Promotor pomocniczy: dr Aleksander Gubrynowicz

5. Hubert Jan Kuberski (23.03.2015).

Tytuł rozprawy: Studium przypadku SS-Sonderkommando Dirlewangera. Oddziały i jednostki obcokrajowców w zmaganiachwojennych dwóch imperiów III Rzeszy i ZSRS, 1940-1945 –kontekst drugowojenny, zimnowojenny i postzimnowojenny (nauki o polityce).

Promotor: prof. dr hab. Eugeniusz Cezary Król

Promotor pomocniczy: dr Joanna Szymoniczek

6. Anna Witak (30.09.2016).

Tytuł rozprawy: Osoby wewnętrznie prześladowane w polityce Azerbejdżanu w latach 1991-2013.

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Materski.

Promotor pomocniczy: dr Przemysław Adamczewski.

7. Kateryna Pryshchepa (30.09.2016).

Tytuł rozprawy: Why it is so hard to reform the country? Post Maidan civic engagement gap between the Ukrainian metropoles and country side – the political learning perspective.

Promotor: dr hab. Tomasz Stryjek.

Promotor pomocniczy: dr Joanna Konieczna-Sałamatin.

8. Agnieszka Grażyna Stec (30.09.2016).

Tytuł rozprawy: Wielonarodowość jako wyzwanie dla państw w Europie międzywojennej. Próby rozwiązania konfliktu między II RP a mniejszością ukraińską oraz między Królestwem SHS (Jugosławii) a narodem chorwackim w świetle ewolucji reżimu politycznego od demokracji do autorytaryzmu.

Promotor: dr hab. Tomasz Stryjek.

Promotor pomocniczy: dr Konrad Świder.

9. Maciej Łuczak (28.10.2016).

Tytuł rozprawy: Procesy polityczne sygnatariuszy Listu 34 jako narzędzie represji.

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Friszke.

10. Piotr Stanisław Andrzejewski (26 stycznia 2018)

Tytuł rozprawy: The creation of the postwar Austrian nation (Tworzenie powojennego narodu austriackiego).

promotor:   prof. dr hab.  Piotr Madajczyk

kopromotor: prof. dr hab. Stefan Creuzberger

11. Anna Przybyll (25 maja 2018)

Tytuł rozprawy: KL Guse w austriackim dyskursie medialnym

promotor:   dr hab.  Wanda Jarząbek

promotor pomocniczy: dr Agnieszka Dudzińska

12. Agnieszka Katarzyna Dawidowicz (28 września 2018)

Tytuł rozprawy: Państwo w dyskursach współczesnego populizmu lewicowego na przykładzie partii Podemos i partii Razem.

 promotor: prof. dr hab. Ewa Nalewajko

promotor pomocniczy: dr Anna Radiukiewicz

13. Mariusz Piotr Rukat  (30 listopada 2018)

Tytuł rozprawy: Chińska kultura strategiczna: W dobie poszukiwania należnego miejsca w międzynarodowej przestrzeni – paradygmaty rosnącego supermocarstwa.

promotor: prof. dr hab. Bogdan J. Góralczyk

14. Joanna Katarzyna Mirosław (22 lutego 2019)

Tytuł rozprawy: Życie rodzinne i zawodowe kobiet prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. Godzenie ról społecznych.

promotor: dr hab. Marta Danecka

promotor pomocniczy: dr Adam Kęska

15. Mateusz Bronisz Fałkowski (29 marca 2019)

Tytuł rozprawy: Ruch społeczny a podziemny rynek. Mobilizacja zasobów oraz nieformalna ekonomia niezależnego ruchu wydawniczego w PRL

promotor: dr hab. Michał Łuczewski

16. Agnieszka Smoder (29 marca 2019)

Tytuł rozprawy: Elastyczność czasu pracy i jej wpływ na zmiany społeczno-gospodarcze w Polsce.

promotor: dr hab. Marta Danecka

17. Marta Magdalena Tomczak (29 marca 2019)

Tytuł rozprawy: Wpływ systemu międzynarodowego na politykę wewnętrzną: studium przypadku modernizacji Chin przełomu XIX i XX wieku.

promotor: dr hab. Michał Łuczewski

promotor pomocniczy: dr Katarzyna Golik

18. Mariusz Wolf (29 marca 2019)

Tytuł rozprawy: “The concepts of Manifest Destiny and American Exceptionalism in Ronald Reagan’s strategies of policy legitimization”.

promotor: dr hab. Bohdan Szklarski

19. Grzegorz Jan Zbińkowski (29 marca 2019)

Tytuł rozprawy: Polityka zagraniczna Polski w okresie odzyskiwania suwerenności (1989-1993).

promotor: dr hab. Agnieszka Orzelska-Stączek

promotor pomocniczy: dr Adrian Chojan

20. Bartosz Karol Wójcik (26 kwietnia 2019)

Tytuł rozprawy: Wojna, motłoch i rewolucja. Nowe ujęcia  filozofii politycznej Hegla.

promotor: dr hab. Janina Gładziuk-Okopień