Przewody i postępowania awansowe w toku

 Przewody doktorskie

Postępowania Habilitacyjne                                       

Postępowania Profesorskie                  

1. Magdalena El Ghamari (29.11.2013).

Tytuł rozprawy: Wielonarodowe operacje jako instrument kształtowania pokoju w krajach obszaru MENA.

Promotor: dr hab. Daniel Boćkowski.

Promotor pomocniczy: dr Joanna Szymoniczek.

2. Paweł Jan Godlewski (20.12.2013).

Tytuł rozprawy: Kierunki dostaw ropy naftowej i gazu ziemnego do Polski a potencjał wydobywczy w rejonie Morza Kaspijskiego.

Promotor:  dr hab. Daniel Boćkowski

Promotor pomocniczy: dr Tomasz Paszewski

3. Kinga Wudarska (28.11.2014).

Tytuł pracy: Quis judicabit? Teoria suwerenności Carla Schmittaw kontekście teologii politycznej.

Promotor: dr hab. Zbigniew Stawrowski

4. Aleksandra Ewa Ciopińska (30.01.2015).

Tytuł rozprawy: Komunikacja polityczna w obszarze bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej na przykładzie obrony przeciwrakietowej.

Promotor: dr hab. Daniel Boćkowski

Promotor pomocniczy: dr Aleksander Gubrynowicz

5. Hubert Jan Kuberski (23.03.2015).

Tytuł rozprawy: Studium przypadku SS-Sonderkommando Dirlewangera. Oddziały i jednostki obcokrajowców w zmaganiachwojennych dwóch imperiów III Rzeszy i ZSRS, 1940-1945 –kontekst drugowojenny, zimnowojenny i postzimnowojenny (nauki o polityce).

Promotor: prof. dr hab. Eugeniusz Cezary Król

Promotor pomocniczy: dr Joanna Szymoniczek

6. Katarzyna Golik (27.11.2015).

Tytuł rozprawy: Polityka edukacyjna a problemy narodowościowe w ChRL na przykładzie mniejszości mongolskiej w latach 1978-2014. (nauki o polityce).

Promotor: prof. dr hab. Waldemar J. Dziak

Promotor pomocniczy: dr Anna Ciepielewska-Kowalik.

7. Mariusz Paweł Olechnowicz (19.02.2016).

Tytuł rozprawy: Kontrterroryzm w polityce bezpieczeństwa antyterrorystycznego Rzeczypospolitej Polskiej (nauki o polityce).

Promotor: prof. dr hab. Kuba Jałoszyński.P

Promotor pomocniczy: dr Jarosław Stelmach.

8. Łukasz Władysław Jasiński.

Tytuł pracy: Sprawiedliwość i polityka. Działalność Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich/Hitlerowskich w Polsce 1945-1989.

Promotor: prof. dr hab. Paweł Machcewicz

9. Anna Witak (30.09.2016).

Tytuł rozprawy: Osoby wewnętrznie prześladowane w polityce Azerbejdżanu w latach 1991-2013.

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Materski.

Promotor pomocniczy: dr Przemysław Adamczewski.

10. Kateryna Pryshchepa (30.09.2016).

Tytuł rozprawy: Why it is so hard to reform the country? Post Maidan civic engagement gap between the Ukrainian metropoles and country side – the political learning perspective.

Promotor: dr hab. Tomasz Stryjek.

Promotor pomocniczy: dr Joanna Konieczna-Sałamatin.

11. Agnieszka Grażyna Stec (30.09.2016).

Tytuł rozprawy: Wielonarodowość jako wyzwanie dla państw w Europie międzywojennej. Próby rozwiązania konfliktu między II RP a mniejszością ukraińską oraz między Królestwem SHS (Jugosławii) a narodem chorwackim w świetle ewolucji reżimu politycznego od demokracji do autorytaryzmu.

Promotor: dr hab. Tomasz Stryjek.

Promotor pomocniczy: dr Konrad Świder.

12. Maciej Łuczak (28.10.2016).

Tytuł rozprawy: Procesy polityczne sygnatariuszy Listu 34 jako narzędzie represji.

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Friszke

1. Igor Lyubashenko

Transitional Justice in Post-Euromaidan Ukraine. Swimming Upstream.