Zakończone postępowania awansowe (wg starych zasad)