Zakończone postępowania awansowe

 Przewody doktorskie

Postępowania Habilitacyjne                                       

Postępowania Profesorskie                  

1. Mgr Adam Kęska

Tytuł pracy: Podstawowe metody opisu     statystycznego zmiennych porządkowych.

Promotor: dr hab. Aleksander Manterys, prof. ISP PAN.

 

2. Mgr Krzysztof Kamil Sajewski

Tytuł pracy: Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania stabilizacji systemu  politycznego  w KRLD.

Promotor: prof. dr hab. Waldemar J. Dziak.

Promotor pomocniczy: dr Konrad Świder.

 

3. Mgr Anna Małgorzata Machcewicz

Tytuł pracy: Strajki w Trójmieście w sierpniu 1980 r. Geneza i mechanizmy buntu społecznego.

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Friszke.

Promotor pomocniczy: dr Adam Leszczyński.

 

4. Ewa Aleksandra Pejaś (27.03.2015)

Tytuł pracy:Socjalizm demokratyczny w myśli politycznej Kazimierza Czapińskiego w latach 1918-1939 (nauki o polityce).

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Friszke.

Promotor pomocniczy: dr Piotr Osęka.

 

5. Mgr Adrian Chojan (25.01.2013)

Tytuł pracy: Polityka zagraniczna Polski w dobie rządów Prawa i Sprawiedliwości (2005-2007).

Promotor: prof. dr hab. Józef M. Fiszer.

Promotor pomocniczy: dr Jakub Wódka.

 

6. Tomasz Piotr Kozłowski (29.01.2016)

Tytuł rozprawy: Jak powstała „Solidarność”? Mobilizacja rewolucyjnego ruchu społecznego w 1980 r.(nauki o polityce).

Promotor: prof. dr hab. Marcin Kula.

Promotor pomocniczy: dr Krzysztof Persak.

 

7. Jacek Bartosz Bartosiak

Tytuł pracy: Geostrategiczna sytuacja USA i Chin na Zachodnim Pacyfiku i w Euroazji a amerykańska koncepcja wojny powietrzno-morskiej.

Promotor: dr hab. Bogdan Góralczyk, prof. UW.

Promotor pomocniczy: dr Paweł Olszewski.

 

8. Agnieszka Małgorzata Nitze-Makowska, otwarcie przewodu: 24.05.2013 r.    

Tytuł pracy: Polityczne uwarunkowania demokracji w Indiach i Pakistanie – analiza porównawcza (nauki o polityce).

Promotor: dr hab. Krzysztof Dębnicki.

Recenzenci:

prof. dr hab. Antoni Z. Kamiński

prof. dr hab. Jan Rowiński

 

9. Filip Łukasz Gańczak (18.12.2015)

Tytuł rozprawy: Władze Niemieckiej Republiki Demokratycznej wobec sytuacji politycznej w PRL w latach 1980-1981 (nauki o polityce).

Promotor: dr hab. Wanda Jarząbek.

Streszczenie rozprawy.

Recenzje:

 

          

          

          

 

1. Dr Dariusz Libionka

          

2. Dr Mikołaj Cześnik

 

3. Dr Piotr Kownacki

 

4. Dr Marek Gałęzowski

 

5. Dr Irena Pańków

 

6. Dr Irena Słodkowska

 

7. Dr Marta Danecka

 

8. Dr Sławomir Łukasiewicz

 

9. Dr Grażyna Strnad

 

10. Dr Adam Burakowski

 

11. Dr Agnieszka Kuszewska

 

12. Dr Paweł Ukielski

– prof. dr hab. Marek Bankowicz.
– prof. dr hab. Radosław Zenderowski.
– prof. dr hab. Ryszard Zięba.

 

13. Dr Andrew Michta

 

14. Marek Żejmo

15. Jerzy Bayer