Zakończone postępowania awansowe

 Przewody doktorskie

Postępowania Habilitacyjne                                       

Postępowania Profesorskie                  

1. Mgr Adam Kęska

Tytuł pracy: Podstawowe metody opisu     statystycznego zmiennych porządkowych.

Promotor: dr hab. Aleksander Manterys, prof. ISP PAN.

 

2. Mgr Krzysztof Kamil Sajewski

Tytuł pracy: Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania stabilizacji systemu  politycznego  w KRLD.

Promotor: prof. dr hab. Waldemar J. Dziak.

Promotor pomocniczy: dr Konrad Świder.

 

3. Mgr Anna Małgorzata Machcewicz

Tytuł pracy: Strajki w Trójmieście w sierpniu 1980 r. Geneza i mechanizmy buntu społecznego.

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Friszke.

Promotor pomocniczy: dr Adam Leszczyński.

 

4. Ewa Aleksandra Pejaś (27.03.2015)

Tytuł pracy:Socjalizm demokratyczny w myśli politycznej Kazimierza Czapińskiego w latach 1918-1939 (nauki o polityce).

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Friszke.

Promotor pomocniczy: dr Piotr Osęka.

 

5. Mgr Adrian Chojan (25.01.2013)

Tytuł pracy: Polityka zagraniczna Polski w dobie rządów Prawa i Sprawiedliwości (2005-2007).

Promotor: prof. dr hab. Józef M. Fiszer.

Promotor pomocniczy: dr Jakub Wódka.

 

6. Tomasz Piotr Kozłowski (29.01.2016)

Tytuł rozprawy: Jak powstała „Solidarność”? Mobilizacja rewolucyjnego ruchu społecznego w 1980 r.(nauki o polityce).

Promotor: prof. dr hab. Marcin Kula.

Promotor pomocniczy: dr Krzysztof Persak.

 

7. Jacek Bartosz Bartosiak

Tytuł pracy: Geostrategiczna sytuacja USA i Chin na Zachodnim Pacyfiku i w Euroazji a amerykańska koncepcja wojny powietrzno-morskiej.

Promotor: dr hab. Bogdan Góralczyk, prof. UW.

Promotor pomocniczy: dr Paweł Olszewski.

 

8. Agnieszka Małgorzata Nitze-Makowska, otwarcie przewodu: 24.05.2013 r.    

Tytuł pracy: Polityczne uwarunkowania demokracji w Indiach i Pakistanie – analiza porównawcza (nauki o polityce).

Promotor: dr hab. Krzysztof Dębnicki.

Recenzenci:

prof. dr hab. Antoni Z. Kamiński

prof. dr hab. Jan Rowiński

 

9. Filip Łukasz Gańczak (18.12.2015)

Tytuł rozprawy: Władze Niemieckiej Republiki Demokratycznej wobec sytuacji politycznej w PRL w latach 1980-1981 (nauki o polityce).

Promotor: dr hab. Wanda Jarząbek.

Streszczenie rozprawy.

Recenzje:

 

10. Mariusz Paweł  Olechnowicz  

Tytuł rozprawy: Kontrterroryzm w polityce bezpieczeństwa antyterrorystycznego Rzeczypospolitej Polskiej

promotor: prof. dr hab.  Kuba Jałoszyński

promotor pomocniczy: dr Jarosław Stelmach

recenzenci: prof. dr hab. Mariusz Wiatr, dr hab. Stanisław Sulowski.

Streszczenie rozprawy

Recenzje:

 

11. Łukasz Władysław Jasiński

Tytuł rozprawy: Sprawiedliwość i polityka. Działalność Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich/Hitlerowskich w Polsce 1945-1989

promotor: prof. dr hab. Paweł Machcewicz

promotor pomocniczy: dr Mariusz Zajączkowski

recenzenci: prof. dr hab. Włodzimierz Borodziej, prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz.

Streszczenie rozprawy

Recenzje:

 

12. Anna Fliflet

Ttytuł rozprawy: Nieuchwytna profesjonalizacja doradztwa politycznego. Analiza doradców premierów w demokratycznej Polsce (1989-2014) / The Elusive Professionalization of Political Counsel. A study of prime ministerial advisers in democratized Poland (1989-2014).

promotor: prof. dr hab. Ewa Nalewajko

kopromotor: prof. dr hab. Georges Mink

recenzenci: prof. dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech, prof. dr hab. Dorota Dakowska.

Streszczenie rozprawy

Recenzje:

 

13. Małgorzata Osińska

Tytuł rozprawy: Międzymiejsce. Współczesny Hongkong w poszukiwaniu własnej tożsamości

promotor: prof. dr hab. Adam Jelonek

recenzenci: dr hab. Małgorzata Pietrasiak, prof. dr hab. Bogdan Góralczyk.          

Streszczenie rozprawy

Recenzje:

1. Dr Dariusz Libionka

          

2. Dr Mikołaj Cześnik

 

3. Dr Piotr Kownacki

 

4. Dr Marek Gałęzowski

 

5. Dr Irena Pańków

 

6. Dr Irena Słodkowska

 

7. Dr Marta Danecka

 

8. Dr Sławomir Łukasiewicz

 

9. Dr Grażyna Strnad

 

10. Dr Adam Burakowski

 

11. Dr Agnieszka Kuszewska

 

12. Dr Paweł Ukielski

– prof. dr hab. Marek Bankowicz.
– prof. dr hab. Radosław Zenderowski.
– prof. dr hab. Ryszard Zięba.

 

13. Dr Andrew Michta

14. Jerzy Bayer

15. Igor Lyubashenko

Paweł Laidler
Tomasz Stryjek
Andrzej Szeptycki

16. Agnieszka Katarzyna Cianciara

Europejska Polityka Sąsiedztwa w perspektywie konstruktywizmu. Aktorzy, narracje, strategie.

 1. Prof. Wojciech Roszkowski
 2. Prof. Ryszard Zięba
 3. Dr hab. Paweł J. Borkowski

17. Beata Bochorodycz

Fukushima a społeczeństwo obywatelskie. Japoński ruch denuklearny w perspektywie politologiczno-socjologicznej.

 1. Prof. zw. dr hab. Krzysztof Jasiecki
 2. Dr hab. Kazimierz Dziubka
 3. Dr hab. Grażyna Ulicka

Uchwała Rady Naukowej

18. Paweł Kowal

 1.  Prof. Teresa Łoś-Nowak
 2.  Prof. Grzegorz Motyka
 3.  Dr. hab. Jacek Zaleśny

19. Paweł Olszewski

 1. Prof. Janusz Węc
 2. Dr hab. Agnieszka Orzelska-Stączek
 3. Dr hab. Anna Wierzchowska