Unia Europejska po Brexicie

Konferencja naukowa

Katedra Międzynarodowych Stosunków Politycznych i Koło Naukowe Młodych Dyplomatów Uczelni Łazarskiego zapraszają na konferencję naukową nt: Unia Europejska po Brexicie – szanse i zagrożenia. 11 maja 2017 roku, godz. 10:00-15:00sala 130ul. Świeradowska 43, Warszawa (Uczelnia Łazarskiego)

W dniu 23 czerwca 2016 roku Brytyjczycy w ogólnonarodowym referendum wyrazili chęć opuszczenia Unii Europejskiej. Decyzja ta z pewnością znajdzie odzwierciedlenie nie tylko w polityce Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej, ale także jej poszczególnych państw członkowskich. Choć nieznany jest jeszcze dokładny termin Brexitu, ani sposób jego przeprowadzenia, to możliwe skutki rodzą wiele pytań. Jaki kierunek integracji przyjmie Unia Europejska bez Wielkiej Brytanii? jak zmieni się pozycja międzynarodowa Unii Europejskiej? Jakie będą dalsze warunki współpracy między Wielką Brytanią a Unią Europejską? Czy i jak potencjalny Brexit wpłynie na politykę europejską i zagraniczną Polski?

Celem organizowanej konferencji naukowej jest nie tylko dyskusja na temat samej istoty Brexitu, ale przede wszystkim określenie scenariuszy na przyszłość dla Unii Europejskiej oraz jej państw członkowskich, a także polityki zagranicznej Wielkiej Brytanii. Do udziału zapraszamy studentów, naukowców, dziennikarzy i wszystkich, którym bliska jest tematyka organizowanej przez nas konferencji.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na załączonym formularzu aplikacyjnym na adres sekretarza konferencji, Pana mgra Mateusza Czasaka – mateusz.czasak@gmail.com, do dnia 28 kwietnia 2017 roku.

Kierownik Katedry MSP                                              Przewodnicząca KNMD

Prof. zw. dr hab. Józef M. Fiszer                                        Yuliia Hrebennikova

Pobierz Formularz zgłoszeniowy (Plik MS Word)