Zakład Analiz Problemów Wschodnich

Obszary badawcze

Zakład zajmuje się analizą problemów politycznych i społecznych na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej, miedzy Bałtykiem i Morzem Czarnym w XX wieku. Aktualnie prowadzimy studia nad „polityką siłową” stosowaną przez Rosję i ZSRS wobec narodów, państw i obywateli tego obszaru. Badamy przejawy „polityki siłowej”, jako zjawiska typowego dla obszaru euroazjatyckiego, pogłębionego przez totalitarny system komunistyczny. Pracownicy zakładu zajmują się obszarami, państwami i narodami położonymi w strefie między Bałtykiem i Morzem Czarnym,  prowadząc badania dotyczące m.in.: Litwy, Białorusi, Ukrainy, Rosji oraz mniejszości narodowych, w tym Żydów zamieszkałych na tych terytoriach.

Nasi badacze prowadzą kwerendy archiwalne i biblioteczne w kraju i za granicą, głównie w Rosji, na Ukrainie, Litwie i Białorusi, a także w Izraelu i Wielkiej Brytanii. Wyniki swoich badań publikują w czasopismach naukowych oraz monografiach (indywidualnych i zbiorowych). Dyskutują wybrane problemy podczas zebrań zakładu, seminariów i konferencji naukowych.

Celem badań jest ustalenie teoretycznych wyznaczników i określenie specyficznych aspektów (celów i metod) „siłowej” polityki wewnętrznej oraz siłowej polityki zagranicznej prowadzonej przez sowiecką Rosją (w porównaniu z okresem przed 1917 i po 1990 roku), wobec własnych obywateli oraz obywateli, narodów i państw b. sfery imperialnej Rosji i byłego ZSRS, a także brak poszanowania dla demokratycznych zasad i podstawowych praw człowieka, tak w polityce wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Jednym z elementów tej analizy są studia nad charakterem dominacji imperialnej uzewnętrznianej w przestrzeni publicznej, jako szczególny wyraz „polityki historycznej” (polityki pamięci – indoktrynacji) na obszarze b. Rosji i b. ZSRS.

Informacje kontaktowe

Nasza kadra naukowa

Zakład Analiz Problemów Wschodnich

Prof. dr hab. Grzegorz Nowik

Zainteresowania badawcze Myśl polityczna Józefa Piłsudskiego, w tym polityka wschodnia...
Zakład Studiów nad Niemcami

Dr hab. Wanda Jarząbek

Zainteresowania badawcze Historia zimnej wojny Funkcjonowanie bloku wschodniego Polityka...
Dr Paweł Rokicki
Zakład Analiz Problemów Wschodnich

Dr Paweł Rokicki

Zainteresowania badawcze Stosunki polsko-litewskie w XX wieku Polskie podziemie niepodległościowe...
Dr Martyna Rusiniak-Karwat
Zakład Analiz Problemów Wschodnich

Dr Martyna Rusiniak-Karwat

Zainteresowania badawcze Współczesna historia żydowska Doktryny polityczne żydowskiej...
Dr Marzena Czernicka
Zakład Analiz Problemów Wschodnich

Dr Marzena Czernicka

Zainteresowania badawcze: polityka bezpieczeństwa współczesnej Bułgarii rola...
Mgr Anna Dzienkiewicz
Zakład Analiz Problemów Wschodnich

Mgr Anna Dzienkiewicz

Zainteresowania badawcze Represje sowieckie wobec Polaków i obywateli polskich II...