Zakład Studiów nad Niemcami

Obszary badawcze

Obszar badań Zakładu obejmuje stosunki polsko-niemieckie, oraz Niemcy i Austrię. Zakład realizuje wieloletni projekt badawczy „Polsko-niemieckie zbieżności i rozbieżności interesów przed i po 1989 roku”. Ponadto pracownicy Zakładu prowadzą własne badania i realizują indywidualne projekty badawcze. Zakład wydaje także „Rocznik Polsko-Niemiecki”.

Zakład ma charakter interdyscyplinarny, w jego pracy łączone są badania historyczne, socjologiczne i politologiczne. W prowadzonych badaniach szczególnie istotne jest połączenie wyjątkowo ważnej w relacjach polsko-niemieckich analizy historycznej z politologiczną i socjologiczną refleksją nad kluczowymi zagadnieniami aktualnej polityki.

Celem badań jest analiza definiowania oraz realizacji interesów narodowych przez Polskę i Niemcy. Zagadnienie to badane jest na przykładzie dwóch newralgicznych obszarów: 1) problemów etnicznych i wielokulturowości w państwie narodowym; 2) polityki zagranicznej ze szczególnym uwzględnieniem relacji polsko-niemieckich w kontekście środkowoeuropejskim.

Informacje kontaktowe
Bądź z nami w kontakcie

Nasza kadra naukowa

Zakład Studiów nad Niemcami

Dr hab. Wanda Jarząbek

Zainteresowania badawcze Historia zimnej wojny Funkcjonowanie bloku wschodniego Polityka...
Dr Paweł Popieliński
Zakład Studiów nad Niemcami

Dr Paweł Popieliński

Zainteresowania badawcze Mniejszość niemiecka w Polsce po 1989 roku Mniejszości...
Mgr Anna M. Przybyll
Zakład Studiów Nad Niemcami

Mgr Anna M. Przybyll

Zainteresowania badawcze: Polityka pamięci, kultura polityczna Niemiec i Austrii,...
Mgr Piotr Andrzejewski
Zakład Studiów nad Niemcami

Mgr Piotr Andrzejewski

Zainteresowania badawcze Partie i ruchy radykalnie prawicowe w Europie Ruchy populistyczne...