Zamówienia publiczne

  • Zamówienia publiczne podlegające PZP

 

  • Zapytania ofertowe niepodlegające PZP
  1. Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia badania sondażowego w ramach realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, nr UMO-2017/26/D/HS6/00994 (więcej).