Zamówienia publiczne

  • Zamówienia publiczne podlegające PZP

 

  • Zapytania ofertowe niepodlegające PZP
  1. Zapytanie ofertowe dotyczące wdrożenia informatycznego systemu obsługi pięciu czasopism: „Studia
    Polityczne”, „Sprawy Międzynarodowe”, „Kultura i Społeczeństwo”, „Rocznik Polsko-Niemiecki”, “Civitas. Studia z filozofii polityki” w ramach realizacji programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (szczegóły).