Projekty badawcze finansowane przez MNiSW (NPRH), NCBiR oraz inne źródła

 

Tytuł projektu

 

Kierownik/uczestnicy projektu

 

Okres realizacji

 

„Przedsięwzięcie: Organizacja konferencji naukowej, październik 2020.” (9/2020 – CPRDiP) dr Przemysław Adamczewski 2020
„Tożsamość narodowa dzieci z mieszanych małżeństw polsko-niemieckich” (2018-24 – Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz nauki) 2019-2021
CHEML Project – Companion of the History of Early Modern Lviv dr Jakub Wysmułek 2019-2020
„Sprawy Międzynarodowe” (MNiSW – pomoc publiczna) 109/WCN/2019/1 2019-2020
„Studia Polityczne” (MNiSW – pomoc publiczna) 106/WCN/2019/1 2019-2020
„Kultura i Społeczeństwo” (MNiSW – pomoc publiczna) 107/WCN/2019/1 2019-2020
„Civitas. Studia z filozofii polityki” (MNiSW – pomoc publiczna) 110/WCN/2019/1 2019-2020
„Rocznik Polsko-Niemiecki” (MNiSW – pomoc publiczna) 108/WCN/2019/1 2019-2020
„Tłumaczenie na język angielski i publikacja książki dr Jakuba Wysmułka „Testamenty mieszczan krakowskich (XIV-XV wiek)” w wydawnictwie De Gruyter”, “Uniwersalia 2.1”, NPRH
dr Jakub Wysmułek 2018-2020
„Trójkąt Weimarski. Geneza i działalność na rzecz integracji Europy w latach 1991-2016.” (2017-18 – Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki) prof. dr hab. Józef M. Fiszer 2017-2018
(zakończony)
„Organizacja warsztatów pt. „Ochrona kultur i języków grup mniejszościowych” ” (14/2017 – CPRDiP) dr Przemysław Adamczewski 2017
(zakończony)
Dokumenty przełomu. Polska transformacja ustrojowa w latach 1989 – 1991 w dokumentach Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność” oraz Komitetów Obywatelskich „Solidarność” (NPRH, moduł 1.1) dr hab. Irena Słodkowska 2014-2019
(zakończony)
Tłumaczenie na język angielski i publikacja w formie elektronicznej książki Marcina Zaremby: Wielka Trwoga. Polska 1944-1947. Ludowa reakcja na kryzys (NPRH, moduł 3.1) dr hab. Marcin Zaremba 2014-2018
(zakończony)
Tłumaczenie na język angielski i publikacja w formie elektronicznej książki Marcina Zaremby: Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm. Nacjonalistyczna legitymizacja władzy komunistycznej w Polsce (NPRH, moduł 3.1) dr hab. Marcin Zaremba 2014-2017
(zakończony)
„Skok w nowoczesność”. Polityka wzrostu w krajach peryferyjnych 1943-1980. Angielski przekład i wydanie monografii (NPRH, moduł 3.1) dr Adam Leszczyński 2014-2017
(zakończony)
Solidarność – geneza rewolucji, mobilizacja i demobilizacja ruchu. Solidarność – nowe podejścia do analizy ruchu społecznego (NPRH, moduł 1.1) dr Marcin Zaremba 2013-2018
(zakończony)
National and European Governance: Polish and Norwegian Cooperation Towards More Efficient Security, Energy and Migration Policies (NCBiR) dr Krzysztof Kasianiuk 2013-2015
(zakończony)
Pokolenie ’68 (NPRH, moduł 1.2) dr Piotr Osęka 2012-2013
(zakończony)
Master Sun’s Rules of Warfare. A Study of the Treatise and Its New Polish and English Translation with Comments and Explanation (RG011-U-01 – Chiang Ching-Kuo Foundation – Taiwan) dr hab. Krzysztof Gawlikowski 2006-2016
(zakończony)