Archiwum Partii Politycznych

Zapraszamy na nowo utworzoną stronę naszego archiwum: http://archiwumpartiipolitycznych.pl/

 

Archiwum Partii Politycznych działa w strukturze Instytutu Studiów Politycznych PAN od 1993 r. , obecnie jako pracownia  Zakładu Najnowszej Historii Politycznej. Archiwum stanowi unikatowy zespół, w ramach którego zbierane są dokumenty i publikacje, wytworzone przez kilkadziesiąt polskich partii i ugrupowań politycznych, które od wyborów czerwcowych 1989 roku posiadały lub posiadają swą reprezentację parlamentarną. Monitorowana jest także działalność partyjnych frakcji, organizacji młodzieżowych oraz oddziałów terenowych.

Zbiory dokumentów w Archiwum obejmują m.in. uchwały, oświadczenia, statuty partyjne oraz  materiały programowe i wyborcze. W zasobach Archiwum znajdują się również biuletyny i inne rodzaje prasy partyjnej, materiały ze zjazdów i kongresów partyjnych, publikacje książkowe, ulotki, plakaty, materiały audiowizualne, itp. Archiwum  Partii Politycznych ISP PAN posiada aktualne informacje na temat siedzib i władz poszczególnych partii i ugrupowań, będących przedmiotem prac Archiwum.

Archiwum jest czynne w poniedziałki i środy. Prosimy o wcześniejszy kontakt z zespołem Archiwum w celu zaplanowania wizyty.

Informacje kontaktowe
p.o. Kierownika Archiwum
Bądź z nami w kontakcie