Dr Jakub Wysmułek

Zakład Systemów Społeczno-Politycznych