Dr Michał Kotnarowski

Zakład Badań Elit i Instytucji Władzy

Zainteresowania badawcze

  • Zachowania wyborcze
  • Ekonomiczna teoria głosowania, teoria głosowania klasowego, teorie głosowania przestrzennego
  • Podziały socjopolityczne
  • Reprezentacja polityczna
  • Geografia wyborcza
  • Partycypacja wyborcza
  • Metodologia: modele regresyjne: liniowe i uogólnione liniowe, modelowanie wielopoziomowe, modele równań strukturalnych, techniki pomiaru, techniki quasi-eksperymentalne, wnioskowania o przyczynowości, modele formalne, sieci społeczne

Publikacje

Curriculum Vitae [PDF file].

Informacje o pracowniku
Bądź z nami w kontakcie