Dr Bartłomiej Krzysztan

Zakład Dziejów Ziem Wschodnich

Zainteresowania badawcze

  • antropologia polityki,
  • pamięć kulturowa i polityczna,
  • tożsamość narodowa i etniczna,
  • postkolonializm,
  • krytyczna analiza dyskursu,
  • współczesne problemy polityczne na Kaukazie Południowym.

Linki do portali:

Informacje o pracowniku
Bądź z nami w kontakcie