Prof. dr hab. Grzegorz Nowik

Pracownia Analiz Problemów Wschodnich

Zainteresowania badawcze

  • Myśl polityczna Józefa Piłsudskiego, w tym polityka wschodnia (w strefie międzymorza) i próby jej urzeczywistnienia
  • Odrodzenie Rzeczypospolitej i konflikt z bolszewicką Rosją 1918–1920 o realizację koncepcji federacyjnej
  • Najnowsze dzieje Polski i Europy Środkowo-Wschodniej
  • Polski ruch młodzieżowy XIX–XX w.
  • Dzieje wojskowości polskiej X–XX w.

Publikacje

  • Curriculum Vitae i pełna lista publikacji [PDF, 349 KB]

Linki zewnętrzne

Informacje o pracowniku
Bądź z nami w kontakcie