Prof. dr hab. Piotr Madajczyk

Zakład Studiów nad Niemcami

Zainteresowania badawcze

  • Stosunki polsko-niemieckie w XX wieku
  • Najnowsza historia Polski
  • Przymusowe migracje w Europie Środkowej
  • Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce
  • Inżynieria społeczna, eugenika

Publikacje

Academia.edu

Notka biograficzna i lista publikacji [PDF file]

Zobacz blog

Informacje o pracowniku
Bądź z nami w kontakcie