Kalendarz

28 maja 2024

Wojna językowa? W poszukiwaniu ram interpretacyjnych rosyjskiej inwazji w Ukrainie (zamknięte)

Wojna językowa? W poszukiwaniu ram interpretacyjnych rosyjskiej inwazji w Ukrainie (zamknięte)


28 maja 2024

Spotkanie organizowane przez Laboratorium im. prof. Richarda Pipesa

Relacje polsko-amerykańskie w okresie transformacji

Relacje polsko-amerykańskie w okresie transformacji


28 maja 2024

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN