Kalendarz

Week of cze 6th

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
6 czerwca 2022(3 events)

11:00: Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (otwarte)

13:00: Spotkanie Zakładu Badań Organizacji Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Globalnego (zamknięte)

14:00: Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN (zamknięte)

7 czerwca 2022(2 events)

10:00: Spotkanie poświęcone projektowi "Rozwój badań naukowych nad Inicjatywą Trójmorza i Funduszem Inicjatywy Trójmorza"

14:00: Spotkanie Pracowni Myśli Politycznej (zamknięte)

8 czerwca 2022(2 events)

14:00: Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN (zamknięte)

16:45: Idea of Federalism in Republican China (otwarte)

9 czerwca 2022(1 event)

11:00: Seminarium Zakładu Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej (zamknięte)

10 czerwca 2022 11 czerwca 2022 12 czerwca 2022

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN