Kalendarz

Events in październik 2022

  • Spotkanie Zakładu Badań Organizacji Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Globalnego (zamknięte)
  • Spotkanie Laboratorium im. prof. Richarda Pipesa (zamknięte)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN