Kalendarz

23 maja 2022

Spotkanie robocze w Wydawnictwie ISP PAN (zamknięte)

Spotkanie robocze w Wydawnictwie ISP PAN (zamknięte)


23 maja 2022

Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (otwarte)

Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (otwarte)


23 maja 2022

ZOOM - Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich “Poland’s geostrategic ambitions: conclusions from the research visit” (spotkanie otwarte)

Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN (zamknięte)

Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN (zamknięte)


23 maja 2022

Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)

Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)


23 maja 2022

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN